Stárnutí populace a jeho dopad na zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) uspořádal v listopadu 2019 mezioborovou konferenci o tom, jak stárnou Češi a čeští lékaři. Aktivními účastníky byli jak vedoucí kateder IPVZ, tak další přední čeští odborníci, jejichž pacienti se díky nim dožívají stále vyššího věku. Na konferenci vystoupil mj. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS.


Jak poznamenala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: „Nejsou to nějací oni senioři, jsme to především my senioři.“ V přehledu na tomto místě uvádíme obecnější problematiku stárnutí obyvatel ČR z pohledu ministra a především z pohledu prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D.

Celý článek na webu tribune.cz

25. 11. 2019


Zpět