Česká republika

Zdravotnické ročenky

Zdravotnická ročenka České republiky

2017 2016 2015 starší

Personální kapacity a odměňování (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti)

2017 2016 2015 starší

Lůžková péče (lůžkový fond)

2017 2016 2015 starší

Hospitalizovaní

2017 2016 2015 starší

Novotvary

2016 2015 2014 starší

Psychiatrická péče

2017 2016 2015 starší

Zemřelí

2017 2016 2015 starší

Další publikace se série Zdravotnická statistika

Přejít na web ÚZIS ČR