Nápověda

Účelem regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky.

Informace jsou podle způsobu zpracování rozděleny do těchto tří kategorií:

 • STATISTICKÉ VÝSTUPY
  • zpravodajství formou tabulek, grafů a map
  • rozsahem navazuje na Zdravotnickou ročenku České republiky a krajů a Kardexy vydávané ÚZIS ČR
 • ANALÝZY A PUBLIKACE
  • komentované analýzy a prezentace vybraných témat zdravotnické problematiky v krajích
  • přehledné prezentace indikátorů zdraví a zdravotní péče

Dostupné nástroje a výstupy

1. Vyhledávání a rejstřík klíčových slov

Ke snadnější orientaci ve výstupech lze použít vyhledávání, které je k dispozici v pravé horní části základní nabídky. Vyhledávat lze těmito způsoby (obr. 1):

 • Pole pro vyhledávání
  • do pole zapište text (možno zadat více slov), který chcete vyhledat a klikněte na ikonu vpravo vedle pole pro zadání textu
  • výsledky hledání s odkazy na výstupy jsou seřazeny podle míry shody se zadaným textem
 • Rejstřík použitých klíčových slov
  • zobrazí abecední seznam klíčových slov použitých v popisu regionálního výstupů zpravodajství NZIS
  • kliknutím na zvolené klíčové slovo se toto slovo zapíše do vyhledávacího pole, takto lze vybrat více klíčových slov
  • pro vyhledání podle vybraných klíčových slov klikněte na ikonu

Použitá klíčová slova vychází ze standardního slovníku MeSH (Medical Subject Headings) doplněného o relevantní hesla z oblasti zdravotnické statistiky a epidemiologie.

 

2. Základní statistické výstupy

Základní statistické výstupy umožňují zobrazení hodnot pro daný region nebo pro Českou republiku a pro zvolený rok. U vybraných analýz je k dispozici zobrazení grafu či mapy (obr. 2).

Zobrazené hodnoty je možné uložit ve formátu MS Excel (obr. 3).

 

3. Statistické výstupy s vizualizací

Ukazatele, pro které jsou připraveny statistické výstupy s vizualizací, umožňují zobrazení hodnot v různých statistických pohledech (podle typu zvoleného ukazatele) (obr. 4).

Základním zobrazením je tabulkový výstup s možností výběru požadované skupiny podle určitých parametrů a s možností exportu zobrazených hodnot do formátu MS Excel nebo CSV. Funkce „Další výstupy“ umožňuje zobrazení nabídky tematicky souvisejících výstupů Regionálního zpravodajství (obr. 5).

Vizualizace nabízí zobrazení grafu či mapy opět s možností výběru požadované skupiny podle určitých parametrů a s možností zobrazení požadovaných jednotek (obr. 6).

 

 

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6