Zdroje dat

Datovými zdroji použitými ve výstupech regionálního zpravodajství NZIS jsou:

Národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS

Výkazy Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

Informační systém z datových souborů ČSSZ

Data výběrových šetření a převzaté výstupy z jiných zdrojů

 Aktuální dostupnost datových zdrojů (.pdf soubor, 290 kB)