O portálu

Vítejte na nově připravovaných stránkách regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). NZIS je jednotný celostátní informační systém, určený:

  • ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky,
  • k vedení národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
  • k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených,
  • k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby,
  • pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
  • ke zpracování sledovaných údajů pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky.