2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Zlínský kraj 76 886 66 152 2 454 8 280 37 390 34 119 639 2 632
Kroměříž 11 204 9 863 322 1 019 6 009 5 559 93 357
Uherské Hradiště 19 818 16 968 652 2 198 9 798 8 915 173 710
Vsetín 17 369 14 804 670 1 895 8 414 7 628 189 597
Zlín 28 495 24 517 810 3 168 13 169 12 017 184 968
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Zlínský kraj 35,53 30,57 1,13 3,83 36,91 33,68 0,63 2,60
Kroměříž 34,77 30,61 1,00 3,16 35,93 33,24 0,56 2,13
Uherské Hradiště 38,98 33,38 1,28 4,32 40,75 37,08 0,72 2,95
Vsetín 34,51 29,42 1,33 3,77 35,67 32,34 0,80 2,53
Zlín 34,32 29,53 0,98 3,82 35,64 32,53 0,50 2,62
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Zlínský kraj 4,89 4,10 0,18 0,61 5,29 4,73 0,11 0,45
Kroměříž 4,59 3,96 0,15 0,48 5,01 4,58 0,09 0,35
Uherské Hradiště 5,57 4,65 0,21 0,70 6,08 5,43 0,13 0,53
Vsetín 5,33 4,42 0,22 0,69 5,64 4,99 0,14 0,51
Zlín 4,34 3,64 0,15 0,56 4,66 4,19 0,07 0,40
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Zlínský kraj 50,3 49 57,7 58,3 52,3 51,3 60,5 62,7
Kroměříž 48,2 47,2 54,3 55,6 54,5 53,5 64,5 64,9
Uherské Hradiště 52,1 50,9 59,9 59,4 57,8 56,3 65,3 73,4
Vsetín 56,3 54,8 61,4 66,5 47,7 47 53,3 55,7
Zlín 46,2 45 54,2 53,4 50,1 49,6 55,6 56,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)