2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 65 589 56 531 2 699 6 359 32 364 29 630 760 1 974
Havlíčkův Brod 11 133 9 612 535 986 5 837 5 337 165 335
Jihlava 16 945 14 641 614 1 690 8 239 7 562 163 514
Pelhřimov 11 094 9 501 525 1 068 5 247 4 786 151 310
Třebíč 11 153 9 643 398 1 112 5 726 5 245 110 371
Žďár nad Sázavou 15 264 13 134 627 1 503 7 315 6 700 171 444
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 37,62 32,43 1,55 3,65 40,09 36,71 0,94 2,45
Havlíčkův Brod 36,98 31,93 1,78 3,27 39,10 35,75 1,11 2,24
Jihlava 35,96 31,07 1,30 3,59 39,23 36,01 0,78 2,45
Pelhřimov 41,86 35,85 1,98 4,03 43,03 39,25 1,24 2,54
Třebíč 35,64 30,82 1,27 3,55 38,58 35,34 0,74 2,50
Žďár nad Sázavou 38,85 33,42 1,60 3,82 41,19 37,73 0,96 2,50
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 4,54 3,80 0,22 0,52 5,07 4,56 0,14 0,38
Havlíčkův Brod 4,54 3,83 0,27 0,44 5,02 4,52 0,16 0,35
Jihlava 3,89 3,23 0,18 0,48 4,39 3,95 0,10 0,34
Pelhřimov 4,97 4,18 0,25 0,55 5,45 4,91 0,17 0,36
Třebíč 4,37 3,60 0,21 0,56 4,92 4,35 0,12 0,45
Žďár nad Sázavou 5,17 4,36 0,24 0,57 5,79 5,23 0,15 0,41
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 44,1 42,8 52,6 51,8 46,2 45,3 52,8 56,7
Havlíčkův Brod 44,8 43,8 55,7 49,5 40,8 40 47,5 50,5
Jihlava 39,4 38 49 48,6 46,2 45,7 49,9 52,2
Pelhřimov 43,4 42,5 46 49,6 46,6 45 59,5 65,2
Třebíč 44,8 42,7 59,3 57,4 51,4 50,6 57,4 60,1
Žďár nad Sázavou 48,6 47,7 54,6 54,5 55 53,8 58 67,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)