2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Ústecký kraj 100 481 88 444 3 649 8 388 55 134 50 522 1 407 3 205
Děčín 13 176 11 570 426 1 180 6 420 5 936 101 383
Chomutov 12 471 10 928 488 1 055 6 629 6 098 142 389
Litoměřice 11 335 9 876 409 1 050 6 120 5 590 144 386
Louny 8 957 7 901 318 738 4 537 4 210 82 245
Most 9 963 8 779 301 883 4 885 4 494 99 292
Teplice 15 426 13 657 430 1 339 6 586 6 144 91 351
Ústí nad Labem 29 153 25 733 1 277 2 143 19 957 18 050 748 1 159
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Ústecký kraj 36,11 31,79 1,31 3,01 37,57 34,43 0,96 2,18
Děčín 38,56 33,86 1,25 3,45 39,52 36,54 0,62 2,36
Chomutov 38,66 33,88 1,51 3,27 41,00 37,72 0,88 2,41
Litoměřice 35,74 31,14 1,29 3,31 37,18 33,96 0,87 2,34
Louny 41,49 36,60 1,47 3,42 43,08 39,98 0,78 2,33
Most 30,85 27,18 0,93 2,73 33,85 31,14 0,69 2,02
Teplice 39,15 34,66 1,09 3,40 39,18 36,55 0,54 2,09
Ústí nad Labem 33,58 29,64 1,47 2,47 35,58 32,18 1,33 2,07
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Ústecký kraj 4,34 3,71 0,20 0,43 4,82 4,33 0,15 0,34
Děčín 4,45 3,76 0,21 0,49 5,06 4,60 0,09 0,36
Chomutov 4,04 3,47 0,18 0,39 4,55 4,14 0,11 0,30
Litoměřice 4,45 3,76 0,17 0,52 4,95 4,39 0,13 0,43
Louny 5,03 4,38 0,19 0,46 5,70 5,25 0,13 0,32
Most 3,69 3,11 0,16 0,41 4,14 3,72 0,10 0,32
Teplice 4,92 4,27 0,17 0,47 5,40 4,96 0,10 0,34
Ústí nad Labem 4,17 3,56 0,24 0,37 4,64 4,09 0,22 0,33
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Ústecký kraj 43,8 42,6 55,3 52,1 46,9 45,9 57,3 57
Děčín 42,2 40,5 60,3 52 40,5 40,1 46,5 45
Chomutov 38,1 37,4 42,3 43,6 48,6 47,2 52,9 66,6
Litoměřice 45,5 44,1 49,2 57,1 48,3 47,9 59,5 50,8
Louny 44,2 43,7 47,9 48,7 44,7 43,6 52,1 58,1
Most 43,6 41,8 63,3 55,2 50,3 49,5 64 59,8
Teplice 45,9 45 58,1 50,9 47,6 46,4 60,3 58,4
Ústí nad Labem 45,3 43,8 59,4 54,8 49,9 49,7 48,7 52,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)