2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Pardubický kraj 70 613 61 612 2 438 6 563 36 603 33 704 721 2 178
Chrudim 11 499 9 873 488 1 138 5 576 5 097 127 352
Pardubice 27 207 24 308 687 2 212 14 693 13 691 211 791
Svitavy 11 379 9 715 460 1 204 5 911 5 362 146 403
Ústí nad Orlicí 20 528 17 716 803 2 009 10 423 9 554 237 632
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Pardubický kraj 36,63 31,96 1,26 3,40 39,55 36,41 0,78 2,35
Chrudim 38,22 32,81 1,62 3,78 39,47 36,08 0,90 2,49
Pardubice 35,58 31,79 0,90 2,89 38,75 36,11 0,56 2,09
Svitavy 34,06 29,08 1,38 3,60 36,08 32,73 0,89 2,46
Ústí nad Orlicí 38,87 33,55 1,52 3,80 43,18 39,58 0,98 2,62
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Pardubický kraj 4,26 3,58 0,19 0,49 4,87 4,37 0,12 0,38
Chrudim 4,99 4,16 0,26 0,57 5,42 4,86 0,15 0,42
Pardubice 3,60 3,07 0,13 0,40 4,16 3,76 0,08 0,31
Svitavy 4,55 3,80 0,21 0,55 5,03 4,50 0,12 0,41
Ústí nad Orlicí 4,62 3,84 0,22 0,56 5,55 4,96 0,14 0,46
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Pardubický kraj 42,5 40,9 54,2 53 44,9 43,8 53,8 59,1
Chrudim 47,6 46,3 57,9 54,7 39,1 38 54,8 54
Pardubice 37 35,3 52,8 50,2 50,9 50,2 48 60,6
Svitavy 48,8 47,7 54,3 55,6 46,9 45,7 52,5 63,4
Ústí nad Orlicí 43,4 41,8 53,1 53,6 46,9 46,1 51,7 56,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)