2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Liberecký kraj 60 126 53 213 1 660 5 253 30 436 28 155 502 1 779
Česká Lípa 13 304 11 815 321 1 168 6 713 6 230 99 384
Jablonec nad Nisou 9 308 8 205 275 828 5 003 4 641 84 278
Liberec 28 530 25 385 756 2 389 14 363 13 330 227 806
Semily 8 984 7 808 308 868 4 357 3 954 92 311
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Liberecký kraj 40,38 35,74 1,11 3,53 42,59 39,40 0,70 2,49
Česká Lípa 42,96 38,16 1,04 3,77 44,41 41,21 0,65 2,54
Jablonec nad Nisou 38,76 34,16 1,14 3,45 41,49 38,48 0,70 2,31
Liberec 41,29 36,74 1,09 3,46 44,06 40,89 0,70 2,47
Semily 36,20 31,46 1,24 3,50 37,27 33,82 0,79 2,66
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Liberecký kraj 4,45 3,80 0,15 0,50 5,09 4,62 0,10 0,38
Česká Lípa 5,16 4,52 0,14 0,50 6,07 5,61 0,09 0,37
Jablonec nad Nisou 4,33 3,65 0,15 0,53 4,85 4,37 0,11 0,38
Liberec 4,18 3,54 0,15 0,50 4,86 4,38 0,09 0,39
Semily 4,42 3,76 0,16 0,50 4,73 4,25 0,10 0,37
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Liberecký kraj 40,2 38,8 48,5 52 43,6 42,8 49,4 55,5
Česká Lípa 43,8 43,3 50,4 47,9 42,7 41,4 57,1 59,5
Jablonec nad Nisou 40,7 39 47,7 56,1 40,2 39,1 48,6 57,2
Liberec 37 35,2 48,7 52,5 46,3 45,9 45,1 51,2
Semily 44,6 43,6 46,9 52,5 39,4 37,7 64,2 57,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)