2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 159 819 141 264 4 412 14 143 82 481 76 386 1 239 4 856
Blansko 10 353 8 706 390 1 257 4 554 4 111 104 339
Brno-město 77 681 70 100 1 587 5 994 42 602 39 760 498 2 344
Brno-venkov 21 738 19 085 569 2 084 10 094 9 337 146 611
Břeclav 13 581 11 865 485 1 231 6 796 6 260 129 407
Hodonín 16 572 14 149 715 1 708 8 074 7 367 169 538
Vyškov 10 613 9 332 305 976 5 595 5 171 91 333
Znojmo 9 281 8 027 361 893 4 766 4 380 102 284
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 33,54 29,65 0,93 2,97 35,73 33,09 0,54 2,10
Blansko 34,29 28,84 1,29 4,16 33,79 30,51 0,77 2,52
Brno-město 30,84 27,83 0,63 2,38 33,86 31,60 0,40 1,86
Brno-venkov 35,61 31,26 0,93 3,41 38,07 35,22 0,55 2,30
Břeclav 40,54 35,41 1,45 3,67 41,55 38,27 0,79 2,49
Hodonín 37,36 31,90 1,61 3,85 38,32 34,96 0,80 2,55
Vyškov 37,33 32,82 1,07 3,43 39,83 36,81 0,65 2,37
Znojmo 34,24 29,62 1,33 3,29 35,10 32,26 0,75 2,09
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 4,05 3,45 0,14 0,46 4,47 4,04 0,08 0,34
Blansko 4,94 4,04 0,19 0,71 5,09 4,50 0,12 0,47
Brno-město 3,35 2,92 0,09 0,35 3,78 3,45 0,06 0,27
Brno-venkov 4,64 3,95 0,16 0,53 5,35 4,89 0,08 0,39
Břeclav 5,50 4,71 0,20 0,59 6,11 5,54 0,11 0,46
Hodonín 5,38 4,42 0,28 0,68 5,75 5,10 0,15 0,51
Vyškov 4,35 3,64 0,15 0,56 4,82 4,32 0,09 0,41
Znojmo 3,94 3,23 0,20 0,51 4,21 3,71 0,13 0,37
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihomoravský kraj 44,1 42,4 55,8 56,9 45,7 44,6 57,2 59,6
Blansko 52,6 51,2 54,9 61,9 40,8 39,9 56,6 52,5
Brno-město 39,7 38,2 53,3 53 51,3 50,6 53,4 61,2
Brno-venkov 47,5 46,2 60,7 56,4 53,7 52,8 51,4 67,6
Břeclav 49,5 48,5 51,4 58,9 54,8 53,2 66,3 73
Hodonín 52,6 50,5 63,8 64,8 44,1 42,8 51,6 62,5
Vyškov 42,5 40,5 49,6 60 43,7 42 61,9 63,9
Znojmo 42 39,8 55,3 56,1 46,1 44,7 74,1 56

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)