2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihočeský kraj 88 389 75 939 3 623 8 827 45 448 41 530 975 2 943
České Budějovice 33 601 29 093 1 143 3 365 17 888 16 396 302 1 190
Český Krumlov 7 055 5 837 405 813 3 419 3 072 91 256
Jindřichův Hradec 9 225 7 991 304 930 4 710 4 295 92 323
Písek 9 407 8 079 404 924 4 825 4 403 119 303
Prachatice 6 111 5 348 198 565 3 341 3 089 46 206
Strakonice 8 891 7 526 431 934 4 334 3 949 111 274
Tábor 14 099 12 065 738 1 296 6 931 6 326 214 391
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihočeský kraj 39,31 33,77 1,61 3,93 41,97 38,35 0,90 2,72
České Budějovice 36,71 31,79 1,25 3,68 40,59 37,20 0,69 2,70
Český Krumlov 43,05 35,61 2,47 4,96 43,38 38,98 1,15 3,25
Jindřichův Hradec 37,32 32,33 1,23 3,76 39,05 35,61 0,76 2,68
Písek 42,00 36,07 1,80 4,13 44,42 40,54 1,10 2,79
Prachatice 42,49 37,18 1,38 3,93 46,44 42,94 0,64 2,86
Strakonice 38,90 32,93 1,89 4,09 40,81 37,18 1,05 2,58
Tábor 43,26 37,02 2,26 3,98 44,45 40,57 1,37 2,51
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihočeský kraj 4,77 3,95 0,23 0,59 5,35 4,78 0,13 0,44
České Budějovice 4,44 3,68 0,19 0,58 5,05 4,51 0,09 0,44
Český Krumlov 4,98 3,97 0,34 0,67 5,63 4,94 0,18 0,51
Jindřichův Hradec 4,19 3,48 0,19 0,53 4,69 4,17 0,13 0,40
Písek 4,86 4,01 0,27 0,58 5,48 4,83 0,20 0,45
Prachatice 6,21 5,30 0,21 0,70 6,68 6,04 0,08 0,55
Strakonice 5,38 4,41 0,26 0,71 5,92 5,33 0,14 0,45
Tábor 4,93 4,12 0,28 0,53 5,49 4,96 0,18 0,35
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Jihočeský kraj 44,3 42,7 52 55,1 46,5 45,5 52,7 58,5
České Budějovice 44,2 42,2 55,9 57,1 47,4 46,3 57,7 57,3
Český Krumlov 42,2 40,7 49,8 49,3 43,9 42,7 61,1 54,2
Jindřichův Hradec 41 39,3 54,8 51 45 43,5 65,4 58,9
Písek 42,2 40,6 53,7 51,4 52,5 51,4 45,2 70,7
Prachatice 53,3 52 55,1 65 53 52,3 50 63,9
Strakonice 50,5 48,8 50,4 63,6 45,1 44,6 48 50,2
Tábor 41,6 40,6 45,1 48,7 42,2 40,8 59 55,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)