2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Královéhradecký kraj 67 734 58 737 2 500 6 497 33 995 31 109 674 2 212
Hradec Králové 23 300 20 463 802 2 035 12 400 11 407 194 799
Jičín 10 108 8 773 393 942 5 206 4 781 121 304
Náchod 14 580 12 638 594 1 348 7 462 6 792 172 498
Rychnov nad Kněžnou 8 368 7 222 217 929 3 502 3 217 51 234
Trutnov 11 378 9 641 494 1 243 5 425 4 912 136 377
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Královéhradecký kraj 35,95 31,17 1,33 3,45 37,97 34,74 0,75 2,47
Hradec Králové 33,16 29,12 1,14 2,90 36,56 33,63 0,57 2,36
Jičín 38,92 33,78 1,51 3,63 41,55 38,16 0,97 2,43
Náchod 40,34 34,96 1,64 3,73 41,83 38,07 0,96 2,79
Rychnov nad Kněžnou 37,41 32,29 0,97 4,15 36,97 33,96 0,54 2,47
Trutnov 33,78 28,63 1,47 3,69 34,37 31,12 0,86 2,39
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Královéhradecký kraj 4,05 3,36 0,19 0,49 4,52 4,03 0,11 0,38
Hradec Králové 3,56 2,96 0,17 0,43 3,94 3,47 0,10 0,37
Jičín 4,32 3,60 0,24 0,48 5,02 4,53 0,15 0,34
Náchod 4,66 3,93 0,22 0,51 5,16 4,63 0,13 0,41
Rychnov nad Kněžnou 4,12 3,44 0,14 0,54 4,64 4,18 0,08 0,38
Trutnov 4,15 3,37 0,21 0,58 4,58 4,07 0,11 0,41
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Královéhradecký kraj 41,1 39,4 53,4 52,2 43,5 42,3 54,2 56,2
Hradec Králové 39,2 37,1 55,4 54,5 44,1 43,3 57,1 50,7
Jičín 40,5 38,9 58,4 48,7 45,1 44,3 47,4 54,1
Náchod 42,2 41 49,1 50,1 45,8 45 56,2 55,5
Rychnov nad Kněžnou 40,2 38,9 52,6 47,6 48,6 47,7 44,9 62,2
Trutnov 44,9 43 51,8 56,9 50,1 49,1 61,2 60,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)