2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 1 563 458 1 383 855 46 331 133 272 811 696 751 258 14 214 46 224
Hl. m. Praha 351 744 321 279 7 217 23 248 201 001 188 758 2 750 9 493
Středočeský kraj 153 159 136 237 4 671 12 251 76 505 71 005 1 427 4 073
Jihočeský kraj 88 389 75 939 3 623 8 827 45 448 41 530 975 2 943
Plzeňský kraj 93 282 81 722 3 405 8 155 46 642 42 955 970 2 717
Karlovarský kraj 35 765 31 604 1 183 2 978 19 255 17 775 378 1 102
Ústecký kraj 100 481 88 444 3 649 8 388 55 134 50 522 1 407 3 205
Liberecký kraj 60 126 53 213 1 660 5 253 30 436 28 155 502 1 779
Královéhradecký kraj 67 734 58 737 2 500 6 497 33 995 31 109 674 2 212
Pardubický kraj 70 613 61 612 2 438 6 563 36 603 33 704 721 2 178
Kraj Vysočina 65 589 56 531 2 699 6 359 32 364 29 630 760 1 974
Jihomoravský kraj 159 819 141 264 4 412 14 143 82 481 76 386 1 239 4 856
Olomoucký kraj 74 438 65 196 2 231 7 011 36 444 33 595 560 2 289
Zlínský kraj 76 886 66 152 2 454 8 280 37 390 34 119 639 2 632
Moravskoslezský kraj 165 433 145 925 4 189 15 319 77 998 72 015 1 212 4 771
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 34,69 30,70 1,03 2,96 36,80 34,06 0,64 2,10
Hl. m. Praha 29,44 26,89 0,60 1,95 32,77 30,78 0,45 1,55
Středočeský kraj 36,59 32,55 1,12 2,93 38,49 35,72 0,72 2,05
Jihočeský kraj 39,31 33,77 1,61 3,93 41,97 38,35 0,90 2,72
Plzeňský kraj 42,54 37,27 1,55 3,72 45,29 41,71 0,94 2,64
Karlovarský kraj 41,29 36,48 1,37 3,44 43,32 39,99 0,85 2,48
Ústecký kraj 36,11 31,79 1,31 3,01 37,57 34,43 0,96 2,18
Liberecký kraj 40,38 35,74 1,11 3,53 42,59 39,40 0,70 2,49
Královéhradecký kraj 35,95 31,17 1,33 3,45 37,97 34,74 0,75 2,47
Pardubický kraj 36,63 31,96 1,26 3,40 39,55 36,41 0,78 2,35
Kraj Vysočina 37,62 32,43 1,55 3,65 40,09 36,71 0,94 2,45
Jihomoravský kraj 33,54 29,65 0,93 2,97 35,73 33,09 0,54 2,10
Olomoucký kraj 32,73 28,67 0,98 3,08 32,59 30,04 0,50 2,05
Zlínský kraj 35,53 30,57 1,13 3,83 36,91 33,68 0,63 2,60
Moravskoslezský kraj 35,97 31,73 0,91 3,33 36,64 33,83 0,57 2,24
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 4,06 3,47 0,16 0,44 4,51 4,08 0,10 0,33
Hl. m. Praha 3,12 2,75 0,09 0,28 3,59 3,29 0,07 0,23
Středočeský kraj 4,09 3,51 0,17 0,42 4,63 4,19 0,11 0,32
Jihočeský kraj 4,77 3,95 0,23 0,59 5,35 4,78 0,13 0,44
Plzeňský kraj 4,57 3,83 0,22 0,52 5,28 4,71 0,15 0,42
Karlovarský kraj 4,38 3,76 0,17 0,45 4,88 4,42 0,11 0,35
Ústecký kraj 4,34 3,71 0,20 0,43 4,82 4,33 0,15 0,34
Liberecký kraj 4,45 3,80 0,15 0,50 5,09 4,62 0,10 0,38
Královéhradecký kraj 4,05 3,36 0,19 0,49 4,52 4,03 0,11 0,38
Pardubický kraj 4,26 3,58 0,19 0,49 4,87 4,37 0,12 0,38
Kraj Vysočina 4,54 3,80 0,22 0,52 5,07 4,56 0,14 0,38
Jihomoravský kraj 4,05 3,45 0,14 0,46 4,47 4,04 0,08 0,34
Olomoucký kraj 4,28 3,66 0,16 0,47 4,48 4,07 0,08 0,33
Zlínský kraj 4,89 4,10 0,18 0,61 5,29 4,73 0,11 0,45
Moravskoslezský kraj 4,78 4,07 0,17 0,54 5,13 4,63 0,10 0,40
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 42,7 41,2 55,4 54,3 44,8 43,7 55,9 58,2
Hl. m. Praha 38,7 37,3 55 53,4 40 39 54,3 54,4
Středočeský kraj 40,8 39,3 55,1 52,2 43,9 42,8 55,8 57,6
Jihočeský kraj 44,3 42,7 52 55,1 46,5 45,5 52,7 58,5
Plzeňský kraj 39,2 37,5 51,5 51,4 42,5 41,2 56,6 58,5
Karlovarský kraj 38,8 37,6 45,4 48 41,1 40,4 46,2 51
Ústecký kraj 43,8 42,6 55,3 52,1 46,9 45,9 57,3 57
Liberecký kraj 40,2 38,8 48,5 52 43,6 42,8 49,4 55,5
Královéhradecký kraj 41,1 39,4 53,4 52,2 43,5 42,3 54,2 56,2
Pardubický kraj 42,5 40,9 54,2 53 44,9 43,8 53,8 59,1
Kraj Vysočina 44,1 42,8 52,6 51,8 46,2 45,3 52,8 56,7
Jihomoravský kraj 44,1 42,4 55,8 56,9 45,7 44,6 57,2 59,6
Olomoucký kraj 47,8 46,6 58,4 55,7 50,2 49,4 59,4 59,6
Zlínský kraj 50,3 49 57,7 58,3 52,3 51,3 60,5 62,7
Moravskoslezský kraj 48,6 46,9 69,1 58,9 51,1 49,9 64,2 65,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)