2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 1 314 790 1 146 321 45 058 123 411 683 107 627 828 13 321 41 958
Hl. m. Praha 300 870 272 036 6 890 21 944 173 719 162 220 2 612 8 887
Středočeský kraj 130 254 114 162 4 488 11 604 65 380 60 307 1 271 3 802
Jihočeský kraj 73 823 62 202 3 396 8 225 37 763 34 221 912 2 630
Plzeňský kraj 77 329 66 401 3 438 7 490 38 417 35 044 963 2 410
Karlovarský kraj 30 099 26 269 1 115 2 715 16 335 15 051 310 974
Ústecký kraj 85 441 73 699 3 926 7 816 47 072 42 581 1 472 3 019
Liberecký kraj 51 154 44 613 1 719 4 822 25 595 23 528 479 1 588
Královéhradecký kraj 56 914 48 563 2 400 5 951 28 619 25 970 589 2 060
Pardubický kraj 58 367 50 205 2 220 5 942 30 332 27 727 629 1 976
Kraj Vysočina 54 134 45 626 2 599 5 909 26 556 24 088 698 1 770
Jihomoravský kraj 136 269 118 643 4 278 13 348 69 703 64 156 1 144 4 403
Olomoucký kraj 58 429 50 242 2 135 6 052 28 450 26 062 529 1 859
Zlínský kraj 62 422 52 670 2 331 7 421 30 207 27 387 587 2 233
Moravskoslezský kraj 139 285 120 990 4 123 14 172 64 959 59 486 1 126 4 347
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 29,45 25,68 1,01 2,76 31,18 28,65 0,61 1,91
Hl. m. Praha 25,76 23,29 0,59 1,88 28,81 26,90 0,43 1,47
Středočeský kraj 31,36 27,49 1,08 2,79 32,98 30,42 0,64 1,92
Jihočeský kraj 32,98 27,79 1,52 3,67 34,98 31,70 0,84 2,44
Plzeňský kraj 35,53 30,51 1,58 3,44 37,52 34,22 0,94 2,35
Karlovarský kraj 34,34 29,97 1,27 3,10 36,17 33,33 0,69 2,16
Ústecký kraj 30,49 26,30 1,40 2,79 31,73 28,70 0,99 2,04
Liberecký kraj 34,75 30,31 1,17 3,28 36,25 33,32 0,68 2,25
Královéhradecký kraj 30,21 25,78 1,27 3,16 31,88 28,93 0,66 2,29
Pardubický kraj 30,54 26,27 1,16 3,11 33,04 30,20 0,69 2,15
Kraj Vysočina 31,07 26,19 1,49 3,39 32,93 29,87 0,87 2,20
Jihomoravský kraj 28,87 25,13 0,91 2,83 30,39 27,97 0,50 1,92
Olomoucký kraj 26,11 22,45 0,95 2,70 25,88 23,71 0,48 1,69
Zlínský kraj 28,95 24,43 1,08 3,44 29,89 27,10 0,58 2,21
Moravskoslezský kraj 30,36 26,37 0,90 3,09 30,52 27,95 0,53 2,04
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 3,697 3,136 0,150 0,411 4,102 3,707 0,091 0,304
Hl. m. Praha 2,823 2,464 0,086 0,273 3,301 3,017 0,063 0,222
Středočeský kraj 3,746 3,188 0,159 0,399 4,222 3,828 0,101 0,293
Jihočeský kraj 4,399 3,616 0,218 0,565 4,923 4,400 0,126 0,398
Plzeňský kraj 4,117 3,424 0,214 0,480 4,684 4,181 0,132 0,371
Karlovarský kraj 3,947 3,380 0,162 0,405 4,436 4,039 0,087 0,310
Ústecký kraj 3,970 3,367 0,208 0,396 4,433 3,973 0,147 0,313
Liberecký kraj 4,072 3,456 0,156 0,459 4,578 4,142 0,096 0,340
Královéhradecký kraj 3,655 3,014 0,186 0,456 4,041 3,592 0,098 0,351
Pardubický kraj 3,854 3,225 0,170 0,459 4,413 3,958 0,100 0,356
Kraj Vysočina 4,037 3,342 0,210 0,484 4,492 4,029 0,121 0,342
Jihomoravský kraj 3,723 3,158 0,133 0,432 4,076 3,688 0,073 0,315
Olomoucký kraj 3,869 3,290 0,150 0,428 4,035 3,679 0,072 0,284
Zlínský kraj 4,403 3,689 0,163 0,552 4,755 4,278 0,095 0,382
Moravskoslezský kraj 4,378 3,714 0,168 0,497 4,598 4,157 0,090 0,351
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 45,8 44,6 54,3 54,3 48 47,2 54,4 57,9
Hl. m. Praha 40 38,6 53,3 53,1 41,8 40,9 52,8 55
Středočeský kraj 43,6 42,3 53,7 52,2 46,7 45,9 57,4 55,8
Jihočeský kraj 48,7 47,5 52,5 56,1 51,4 50,7 54,2 59,6
Plzeňský kraj 42,3 41 49,5 50,9 45,6 44,6 51,1 57,6
Karlovarský kraj 42 41,2 46,6 47,7 44,8 44,2 46,4 52,5
Ústecký kraj 47,5 46,7 54,2 51,8 51 50,5 54 56,2
Liberecký kraj 42,8 41,6 48,9 51,2 46,1 45,4 51,7 55,2
Královéhradecký kraj 44,2 42,7 53,2 52,7 46,3 45,3 54,4 55,8
Pardubický kraj 46,1 44,8 53,4 53,9 48,8 47,8 53,2 60,3
Kraj Vysočina 47,4 46,6 51,4 52,1 49,8 49,2 51,2 56,9
Jihomoravský kraj 47,1 45,9 53,7 55,7 49 48,1 53,1 60
Olomoucký kraj 54,1 53,5 57,5 57,8 56,9 56,6 54,9 61,3
Zlínský kraj 55,5 55,1 55,2 58,5 58,1 57,6 59,5 63,2
Moravskoslezský kraj 52,6 51,4 68,1 58,7 55 54,3 62,1 62,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)