2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 1 707 513 1 510 877 47 491 149 145 893 036 823 057 14 916 55 063
Hl. m. Praha 381 636 346 405 7 467 27 764 217 899 203 081 2 888 11 930
Středočeský kraj 172 483 153 527 4 643 14 313 87 442 80 968 1 424 5 050
Jihočeský kraj 94 218 80 690 3 613 9 915 49 129 44 561 1 053 3 515
Plzeňský kraj 97 619 85 652 3 332 8 635 48 881 44 914 973 2 994
Karlovarský kraj 35 325 31 240 1 089 2 996 19 315 17 768 336 1 211
Ústecký kraj 111 492 98 047 3 881 9 564 61 412 55 910 1 525 3 977
Liberecký kraj 67 402 59 996 1 729 5 677 34 277 31 699 519 2 059
Královéhradecký kraj 80 063 69 971 2 656 7 436 39 414 36 083 718 2 613
Pardubický kraj 76 510 66 971 2 308 7 231 39 983 36 648 683 2 652
Kraj Vysočina 69 898 60 160 2 828 6 910 34 470 31 421 783 2 266
Jihomoravský kraj 174 921 154 776 4 599 15 546 91 107 84 178 1 301 5 628
Olomoucký kraj 82 678 72 591 2 402 7 685 41 350 37 984 683 2 683
Zlínský kraj 83 061 71 951 2 430 8 680 41 156 37 528 688 2 940
Moravskoslezský kraj 180 207 158 900 4 514 16 793 87 201 80 314 1 342 5 545
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 36,55 32,34 1,02 3,19 38,80 35,76 0,65 2,39
Hl. m. Praha 30,26 27,47 0,59 2,20 33,73 31,44 0,45 1,85
Středočeský kraj 39,21 34,90 1,06 3,25 41,25 38,20 0,67 2,38
Jihočeský kraj 41,07 35,17 1,57 4,32 43,98 39,89 0,94 3,15
Plzeňský kraj 43,79 38,43 1,49 3,87 46,35 42,59 0,92 2,84
Karlovarský kraj 40,68 35,98 1,25 3,45 43,18 39,72 0,75 2,71
Ústecký kraj 39,09 34,38 1,36 3,35 40,73 37,08 1,01 2,64
Liberecký kraj 44,29 39,42 1,14 3,73 46,60 43,10 0,71 2,80
Královéhradecký kraj 40,61 35,49 1,35 3,77 42,12 38,56 0,77 2,79
Pardubický kraj 38,45 33,65 1,16 3,63 41,47 38,01 0,71 2,75
Kraj Vysočina 39,16 33,70 1,58 3,87 41,20 37,56 0,94 2,71
Jihomoravský kraj 35,38 31,30 0,93 3,14 37,66 34,80 0,54 2,33
Olomoucký kraj 35,16 30,87 1,02 3,27 35,19 32,33 0,58 2,28
Zlínský kraj 37,55 32,52 1,10 3,92 39,35 35,88 0,66 2,81
Moravskoslezský kraj 38,44 33,90 0,96 3,58 39,64 36,51 0,61 2,52
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 4,26 3,64 0,15 0,47 4,71 4,24 0,10 0,37
Hl. m. Praha 3,19 2,78 0,09 0,32 3,65 3,32 0,06 0,27
Středočeský kraj 4,34 3,73 0,15 0,46 4,89 4,43 0,10 0,36
Jihočeský kraj 5,09 4,22 0,23 0,64 5,68 5,05 0,14 0,49
Plzeňský kraj 4,69 3,96 0,21 0,53 5,37 4,81 0,14 0,43
Karlovarský kraj 4,41 3,80 0,15 0,46 4,92 4,46 0,09 0,37
Ústecký kraj 4,55 3,87 0,21 0,48 5,03 4,47 0,16 0,40
Liberecký kraj 4,73 4,05 0,15 0,53 5,42 4,90 0,10 0,42
Královéhradecký kraj 4,43 3,71 0,19 0,53 4,96 4,41 0,12 0,43
Pardubický kraj 4,55 3,85 0,17 0,53 5,16 4,62 0,10 0,44
Kraj Vysočina 4,84 4,06 0,22 0,56 5,36 4,79 0,14 0,43
Jihomoravský kraj 4,26 3,64 0,14 0,48 4,63 4,18 0,09 0,37
Olomoucký kraj 4,54 3,90 0,15 0,49 4,70 4,24 0,09 0,37
Zlínský kraj 5,17 4,38 0,16 0,63 5,58 5,00 0,10 0,48
Moravskoslezský kraj 5,14 4,40 0,17 0,57 5,50 4,95 0,11 0,44
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 42,6 41,1 54,4 53,5 44,3 43,3 54,8 56,7
Hl. m. Praha 38,4 37 53,7 52,6 39,5 38,5 50,7 53,3
Středočeský kraj 40,4 39 53,4 51,1 43,2 42,3 56,5 54,8
Jihočeský kraj 45,2 43,8 52,7 53,8 47,2 46,2 53,8 57
Plzeňský kraj 39,1 37,6 50,1 49,5 42,3 41,2 54,2 54,9
Karlovarský kraj 39,6 38,5 44 48,9 41,6 41 44,3 49,9
Ústecký kraj 42,5 41,1 55 52 45 44 57,6 55,6
Liberecký kraj 39 37,5 49,2 51,5 42,5 41,5 50,2 54,8
Královéhradecký kraj 39,8 38,2 52,1 51,4 42,9 41,8 55,1 55,6
Pardubický kraj 43,2 41,8 53,4 53,3 45,4 44,3 52,2 57,9
Kraj Vysočina 45,1 43,9 51 53 47,5 46,6 54,4 57,9
Jihomoravský kraj 44 42,4 56,9 55,5 44,9 43,8 58,4 58,2
Olomoucký kraj 47,2 46,1 54,8 54,6 48,7 47,9 53,5 58,4
Zlínský kraj 50,3 49,2 54,8 58,1 51,8 50,9 53,4 62,2
Moravskoslezský kraj 48,8 47,3 66,1 57,9 50,6 49,5 64 63,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)