2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 1 633 347 1 440 936 47 379 145 032 849 331 782 723 14 787 51 821
Hl. m. Praha 368 000 333 702 7 406 26 892 210 508 196 419 2 837 11 252
Středočeský kraj 162 961 144 571 4 551 13 839 82 241 76 160 1 347 4 734
Jihočeský kraj 91 364 78 289 3 562 9 513 47 178 42 842 1 029 3 307
Plzeňský kraj 94 631 82 826 3 368 8 437 46 916 43 104 951 2 861
Karlovarský kraj 35 381 31 191 1 133 3 057 19 106 17 584 340 1 182
Ústecký kraj 106 981 93 882 3 873 9 226 58 681 53 516 1 482 3 683
Liberecký kraj 64 680 57 413 1 677 5 590 32 793 30 290 531 1 972
Královéhradecký kraj 73 714 63 952 2 644 7 118 36 674 33 540 713 2 421
Pardubický kraj 72 999 63 337 2 417 7 245 38 027 34 793 740 2 494
Kraj Vysočina 67 288 57 667 2 786 6 835 33 145 30 126 832 2 187
Jihomoravský kraj 165 102 145 333 4 692 15 077 85 003 78 310 1 375 5 318
Olomoucký kraj 78 526 68 656 2 368 7 502 38 519 35 303 655 2 561
Zlínský kraj 78 468 67 641 2 420 8 407 38 194 34 923 622 2 649
Moravskoslezský kraj 173 252 152 476 4 482 16 294 82 346 75 813 1 333 5 200
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 35,73 31,52 1,04 3,17 37,87 34,90 0,66 2,31
Hl. m. Praha 30,11 27,31 0,61 2,20 33,63 31,38 0,45 1,80
Středočeský kraj 37,99 33,71 1,06 3,23 39,91 36,96 0,65 2,30
Jihočeský kraj 40,35 34,58 1,57 4,20 43,14 39,17 0,94 3,02
Plzeňský kraj 42,80 37,52 1,53 3,82 45,41 41,72 0,92 2,77
Karlovarský kraj 40,80 36,03 1,31 3,53 43,00 39,52 0,76 2,66
Ústecký kraj 38,22 33,54 1,38 3,30 39,77 36,27 1,00 2,50
Liberecký kraj 43,10 38,33 1,12 3,73 45,40 41,99 0,74 2,73
Královéhradecký kraj 38,54 33,43 1,38 3,72 40,40 36,88 0,78 2,66
Pardubický kraj 37,29 32,35 1,23 3,70 40,35 36,92 0,79 2,65
Kraj Vysočina 38,31 32,84 1,59 3,89 40,55 36,86 1,02 2,68
Jihomoravský kraj 34,20 30,10 0,97 3,12 36,30 33,37 0,59 2,27
Olomoucký kraj 33,95 29,69 1,02 3,24 33,64 30,83 0,57 2,24
Zlínský kraj 36,00 30,98 1,11 3,85 37,22 34,04 0,61 2,58
Moravskoslezský kraj 37,51 33,01 0,97 3,53 38,20 35,23 0,62 2,42
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 4,20 3,59 0,15 0,45 4,68 4,23 0,10 0,35
Hl. m. Praha 3,10 2,71 0,09 0,30 3,60 3,29 0,06 0,25
Středočeský kraj 4,22 3,61 0,16 0,44 4,82 4,36 0,11 0,35
Jihočeský kraj 5,02 4,17 0,23 0,62 5,63 5,02 0,13 0,47
Plzeňský kraj 4,71 3,97 0,22 0,52 5,43 4,89 0,14 0,41
Karlovarský kraj 4,46 3,86 0,16 0,43 5,01 4,58 0,10 0,34
Ústecký kraj 4,49 3,85 0,20 0,44 4,99 4,48 0,15 0,36
Liberecký kraj 4,70 4,04 0,15 0,51 5,39 4,90 0,10 0,38
Královéhradecký kraj 4,27 3,55 0,19 0,53 4,76 4,21 0,12 0,42
Pardubický kraj 4,46 3,76 0,18 0,53 5,12 4,60 0,11 0,41
Kraj Vysočina 4,73 3,97 0,22 0,55 5,31 4,76 0,15 0,40
Jihomoravský kraj 4,20 3,59 0,15 0,46 4,61 4,17 0,09 0,36
Olomoucký kraj 4,51 3,87 0,15 0,48 4,71 4,27 0,08 0,35
Zlínský kraj 5,12 4,34 0,17 0,61 5,51 4,98 0,09 0,44
Moravskoslezský kraj 5,13 4,40 0,18 0,55 5,48 4,96 0,11 0,41
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Česká republika 43 41,7 54,4 52,3 45,2 44,3 55,1 55,3
Hl. m. Praha 37,7 36,3 53 50,1 39,2 38,3 51,6 50,7
Středočeský kraj 40,6 39,3 54,1 50,3 44,2 43,2 58,9 55,8
Jihočeský kraj 45,5 44,2 53,1 53,6 47,7 46,9 52 56,6
Plzeňský kraj 40,2 38,8 52,4 49,5 43,8 42,9 56,6 53,6
Karlovarský kraj 40 39,2 46 44,9 42,7 42,4 46,8 46,2
Ústecký kraj 43 42 53,4 49,4 45,9 45,2 55,5 52,4
Liberecký kraj 39,8 38,6 49,6 49,7 43,4 42,8 50,8 51,3
Královéhradecký kraj 40,6 38,9 51,3 51,9 43,2 41,8 56,5 58,1
Pardubický kraj 43,8 42,5 54,1 52 46,5 45,7 51,9 56,2
Kraj Vysočina 45,2 44,2 51,4 51,3 47,9 47,2 54,7 55,3
Jihomoravský kraj 44,9 43,7 55,1 53,9 46,6 45,7 54,7 57,7
Olomoucký kraj 48,6 47,8 54,8 54 51,2 50,7 54,1 57,3
Zlínský kraj 52,1 51,2 55,6 58 54,2 53,5 55,1 62,7
Moravskoslezský kraj 50 48,8 66,1 57,5 52,4 51,5 65 61,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)