2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

Počet nově hlášených případů - absolutně
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 4 15 32
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 3 5 5 4 4 1 38
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 6 13 14 18 11 4 4 4 82
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 8 2 2 2 0 22
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 3 7 2 2 1 0 26
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 7 1 5 1 0 0 26
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 12 4 3 2 1 36
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 4 5 4 7 3 3 33
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2 3 12
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 0 1 2 13 14 23 36 40 62 38 29 22 27 307
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 10 18 17 15 13 6 5 1 94
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 2 6 1 1 1 23
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1 2 16
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 3 0 0 0 13
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 15 26 23 21 22 9 6 2 135
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 13 12 21 19 19 15 10 10 124
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 1 2 3 4 9 15 25 40 57 66 89 93 81 86 571
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 2 4 8 11 12 15 11 10 82
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 1 2 6 7 5 10 17 36 47 83 135 197 299 357 323 308 239 2 072
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 1 0 0 2 6 11 14 32 47 45 57 44 44 36 339
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 3 6 10 18 18 56 59 92 111 109 93 85 79 739
C18–C21 ZN kolorekta 0 1 2 6 8 8 16 29 60 76 153 226 336 455 523 460 437 354 3 150
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 12 13 24 25 12 6 12 120
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5 5 12 27 66 51 48 48 52 324
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 11 38 35 59 51 40 42 290
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 9 24 30 39 28 28 33 199
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 11 20 62 65 98 79 68 75 489
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 1 1 3 11 12 14 35 65 107 176 193 155 154 131 1 058
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 1 4 6 13 32
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 13
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 5 3 1 2 18
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 12 13 10 12 3 3 1 61
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 2 1 3 6 21 39 84 177 370 523 409 239 201 137 2 212
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 2 1 3 7 21 39 84 177 370 523 409 241 201 137 2 215
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 8
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 8 1 3 3 25
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 3 3 1 1 18
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 4 3 6 4 1 3 1 4 35
C43 Zhoubný melanom kůže 0 1 0 1 16 32 39 73 78 79 85 96 144 152 139 100 76 83 1 194
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 2 1 1 18 35 43 83 88 90 104 123 203 265 305 301 304 295 2 261
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0 5 10 21 68 155 257 334 460 700 1 254 1 824 2 023 1 833 1 871 1 975 12 790
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5 1 3 2 0 15
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 9 7 14 9 6 9 3 66
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 2 1 3 2 1 4 3 7 7 9 9 17 17 17 14 18 8 139
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 1 6 37 95 225 341 555 601 606 983 1 230 955 631 467 369 7 102
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 1 6 37 101 241 373 623 656 668 1 078 1 353 1 036 673 493 380 7 719
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 1 2 1 3 8 7 15 29 28 32 35 28 39 228
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 1 6 8 6 6 10 5 55
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 1 5 41 50 80 98 70 77 71 93 108 60 45 44 28 871
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 20 284 630 632 579 361 183 96 36 39 35 30 11 11 1 2 948
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 1 0 1 4 22 42 81 166 249 305 335 340 197 116 89 1 948
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 5 8 9 5 10 48
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 2 9 6 9 24 37 67 71 117 142 184 134 91 81 49 1 023
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 8 8 13 15 15 12 8 10 97
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 1 1 0 0 0 2 3 10 16 26 41 71 127 205 194 160 106 63 1 026
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 14 18 10 11 10 76
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 8 7 6 3 34
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 0 0 1 0 2 4 10 17 31 68 78 97 87 94 56 545
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 1 1 0 1 6 1 5 1 11 4 6 10 1 0 48
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6
C71 Zhoubný novotvar mozku 2 0 2 1 1 6 5 8 14 15 22 25 39 53 43 44 28 19 327
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 7
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 2 3 13 31 38 51 97 86 93 93 73 106 110 47 35 14 9 901
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 9
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 7 10 11 11 13 15 78
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 7 13 3 6 6 5 6 54
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 8 8 18 31 32 20 40 33 200
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 5 17 13 19 9 6 10 86
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 11 25 36 46 58 44 55 75 359
C81 Hodgkinův lymfom 0 0 1 8 12 8 8 7 12 7 5 8 5 12 8 5 9 1 116
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 2 11 5 12 18 40 32 14 15 3 2 154
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 0 3 6 4 5 13 12 20 28 50 74 70 44 43 37 409
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 7 8 8 6 3 2 2 4 45
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 1 1 1 0 1 5 5 6 14 20 12 25 20 20 17 148
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 0 0 1 4 8 5 10 29 23 45 68 118 124 112 81 68 60 756
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 2 3 1 17
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 8 27 38 59 50 37 23 18 274
C91 Lymfoidní leukemie 7 3 0 1 1 2 5 0 2 6 10 18 31 48 52 36 24 36 282
C92 Myeloidní leukemie 1 0 0 1 1 5 6 4 8 11 16 20 19 29 37 27 38 17 240
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0 1 2 12
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 3 9 22
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 5 6 5 23
C91–C95 Leukémie 8 3 0 2 2 7 11 5 11 18 27 41 51 84 96 72 72 69 579
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 0 11
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
C00–C97 Zhoubné novotvary 14 12 10 47 116 228 395 807 1 203 1 618 2 181 2 943 4 761 6 301 6 065 4 800 4 361 4 050 39 912
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 14 12 10 42 106 207 327 652 946 1 284 1 721 2 243 3 507 4 477 4 042 2 967 2 490 2 075 27 122
Počet nově hlášených případů - na 100 000 obyvatel
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,1 3,2 2,7 11,4 0,6
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 1,2 1,8 0,8 1,4 1,8 2,1 2,7 0,8 0,7
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,4 0,3 1,8 3,9 3,7 4,9 4 2,1 2,7 3 1,5
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,3 0,8 2,2 0,7 1,1 1,3 0 0,4
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,3 2,1 0,8 1,9 0,7 1,1 0,7 0 0,5
C05 Zhoubný novotvar patra 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,9 0,6 0,9 1,9 0,3 1,8 0,5 0 0 0,5
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 1,2 1,3 3,3 1,4 1,6 1,3 0,8 0,7
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,9 0,3 1,1 1,4 1,4 3,7 2 2,3 0,6
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,8 0,7 0 1,3 2,3 0,2
C00–C08 ZN dutiny ústní 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 3,1 4,1 6,9 10,7 10,6 16,8 13,8 15,3 14,7 20,5 5,7
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,1 3 5,3 4,5 4,1 4,7 3,2 3,3 0,8 1,8
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 1,5 0,5 0,5 2,2 0,5 0,7 0,8 0,4
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,2 0 0,3 0,9 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 1,5 0,3
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,5 0 0 0,1
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,9 0,8 0,5 1,1 0 0 0 0,2
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0 0 0
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2,1 4,5 7,7 6,1 5,7 8 4,7 4 1,5 2,5
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0,3 3,9 3,6 5,6 5,2 6,9 7,9 6,7 7,6 2,3
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0 0 0 0 0,3 0,6 0,8 0,9 2,2 4,4 7,5 11,9 15,1 17,9 32,2 49,1 54 65,4 10,6
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0 0 0 0,4 0 0 0 0,5 1,2 0,3 0,6 1,2 2,1 3 4,3 7,9 7,3 7,6 1,5
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0 0,4 0,9 2,7 2,4 1,5 2,8 3,9 8,6 13,9 24,9 40,1 52,2 81,2 129,2 170,4 205,2 181,9 38,6
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0 0 0 0 0,3 0 0 0,5 1,4 3,2 4,2 9,5 12,5 12,2 20,6 23,2 29,3 27,4 6,3
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0 0 0 0 0 0,9 1,7 2,3 4,3 5,3 16,8 17,5 24,4 30,2 39,5 49,1 56,6 60,1 13,8
C18–C21 ZN kolorekta 0 0,4 0,9 2,7 2,7 2,4 4,4 6,6 14,4 22,4 45,8 67,1 89 123,6 189,3 242,7 291,1 269,4 58,7
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,5 1,8 3,6 3,4 6,5 9,1 6,3 4 9,1 2,2
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0,8 0,5 1,2 1,5 1,5 3,6 7,2 17,9 18,5 25,3 32 39,6 6
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 2,4 3,3 10,1 9,5 21,4 26,9 26,6 32 5,4
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,9 0,9 2,7 6,4 8,2 14,1 14,8 18,7 25,1 3,7
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 2,1 3,3 5,9 16,4 17,7 35,5 41,7 45,3 57,1 9,1
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0 0 0 0 0,3 0,3 0,8 2,5 2,9 4,1 10,5 19,3 28,4 47,8 69,9 81,8 102,6 99,7 19,7
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,3 0,8 0,5 0,4 2,1 4 9,9 0,6
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 1,5 0,2
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,3 0,5 0,3 1,8 1,6 0,7 1,5 0,3
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 1,2 3,6 3,4 2,7 4,3 1,6 2 0,8 1,1
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,1
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0 0 0 0 0,7 0,3 0,8 1,4 5 11,5 25,2 52,6 98,1 142,1 148,1 126,1 133,9 104,2 41,2
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0 0 0 0 0,7 0,3 0,8 1,6 5 11,5 25,2 52,6 98,1 142,1 148,1 127,1 133,9 104,2 41,3
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0,8 0 0,5 0 0 0,1
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 2,9 0,5 2 2,3 0,5
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0 0,8 0,1
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0 0,4 0,4 0 0,3 0,3 0 0,2 0 0 0,3 0,3 0,3 0,5 1,1 1,6 0,7 0,8 0,3
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 0,4 0,4 0 0 0 0 0,6 0,5 0,2 0,6 1,2 0,9 1,6 1,1 0,4 1,6 0,7 3 0,7
C43 Zhoubný melanom kůže 0 0,4 0 0,4 5,4 9,5 10,8 16,7 18,7 23,3 25,5 28,5 38,2 41,3 50,3 52,8 50,6 63,2 22,3
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0 0,7 0,4 0,4 6,1 10,3 11,9 19 21,1 26,6 31,2 36,5 53,8 72 110,4 158,8 202,5 224,5 42,2
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0 0 0 2,2 3,4 6,2 18,9 35,4 61,5 98,6 137,8 207,8 332,3 495,6 732,4 967 1 246,4 1 502,7 238,5
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,6 0 1,4 0,4 1,6 1,3 0 0,3
C46 Kaposiho sarkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,5 0,1
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0,9 0,6 2,7 1,9 3,8 3,3 3,2 6 2,3 1,2
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0 0,7 0,4 1,3 0,7 0,3 1,1 0,7 1,7 2,1 2,7 2,7 4,5 4,6 6,2 7,4 12 6,1 2,6
C50 Zhoubný novotvar prsu 0 0 0 0,4 2 10,9 26,4 51,4 81,6 163,8 180,1 179,9 260,5 334,2 345,7 332,9 311,1 280,8 132,4
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0 0 0 0,4 2 10,9 28 55,1 89,3 183,8 196,5 198,3 285,7 367,6 375 355 328,4 289,1 143,9
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,2 0,7 2,4 2,1 4,5 7,7 7,6 11,6 18,5 18,7 29,7 4,3
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,6 1,5 0,3 1,6 2,2 2,2 3,2 6,7 3,8 1
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0 0 0 0,4 1,7 12,1 13,9 18,3 23,5 20,7 23,1 21,1 24,6 29,3 21,7 23,7 29,3 21,3 16,2
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0 0 0 8,9 95,8 186,1 175,5 132,3 86,4 54 28,8 10,7 10,3 9,5 10,9 5,8 7,3 0,8 55
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0 0 0 0,4 0 0,3 1,1 5 10,1 23,9 49,7 73,9 80,8 91 123,1 103,9 77,3 67,7 36,3
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,5 1,1 1,4 2,9 4,7 3,3 7,6 0,9
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0 0 0 0,9 3 1,8 2,5 5,5 8,9 19,8 21,3 34,7 37,6 50 48,5 48 54 37,3 19,1
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,7 1,2 2,4 2,4 3,4 4,1 5,4 6,3 5,3 7,6 1,8
C58 Zhoubný novotvar placenty 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0,4 0,4 0 0 0 0,6 0,8 2,3 3,8 7,7 12,3 21,1 33,7 55,7 70,2 84,4 70,6 47,9 19,1
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 1,5 0,8 3,8 6,5 5,3 7,3 7,6 1,4
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 1,9 2,9 3,7 4 2,3 0,6
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 1 3 5,1 9,2 18 21,2 35,1 45,9 62,6 42,6 10,2
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,1
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,2 1,4 0,3 1,5 0,3 2,9 1,1 2,2 5,3 0,7 0 0,9
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,4 0,5 0,7 0,8 0,1
C71 Zhoubný novotvar mozku 0,7 0 0,9 0,4 0,3 1,8 1,4 1,8 3,4 4,4 6,6 7,4 10,3 14,4 15,6 23,2 18,7 14,5 6,1
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0 0 0 0 0 0 1,3 1,5 0,1
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0 0,7 1,3 5,8 10,5 11,2 14,2 22,2 20,6 27,4 27,9 21,7 28,1 29,9 17 18,5 9,3 6,8 16,8
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 1,3 1,5 0,2
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 1,8 0,9 1,9 2,7 4 5,8 8,7 11,4 1,5
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0,9 0,6 2,1 3,4 0,8 2,2 3,2 3,3 4,6 1
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,7 0,9 2,4 2,4 4,8 8,4 11,6 10,6 26,6 25,1 3,7
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,9 0,6 1,5 4,5 3,5 6,9 4,7 4 7,6 1,6
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0,5 0,5 0,9 3,3 7,4 9,5 12,5 21 23,2 36,6 57,1 6,7
C81 Hodgkinův lymfom 0 0 0,4 3,6 4 2,4 2,2 1,6 2,9 2,1 1,5 2,4 1,3 3,3 2,9 2,6 6 0,8 2,2
C82 Folikulární lymfom 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,6 1,5 3,6 5,3 10,6 8,7 5,1 7,9 2 1,5 2,9
C83 Non–folikulární lymfom 0 0 0 0 1 1,8 1,1 1,1 3,1 3,5 6 8,3 13,3 20,1 25,3 23,2 28,6 28,2 7,6
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0 0,3 2,1 2,4 2,1 1,6 1,1 1,1 1,3 3 0,8
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0 0,2 1,2 1,5 1,8 4,2 5,3 3,3 9,1 10,6 13,3 12,9 2,8
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0 0 0 0,4 1,3 2,4 1,4 2,3 6,9 6,8 13,5 20,2 31,3 33,7 40,5 42,7 45,3 45,7 14,1
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,6 0,5 0,5 1,1 1,1 2 0,8 0,3
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,2 2,1 2,4 8 10,1 16 18,1 19,5 15,3 13,7 5,1
C91 Lymfoidní leukemie 2,6 1,1 0 0,4 0,3 0,6 1,4 0 0,5 1,8 3 5,3 8,2 13 18,8 19 16 27,4 5,3
C92 Myeloidní leukemie 0,4 0 0 0,4 0,3 1,5 1,7 0,9 1,9 3,2 4,8 5,9 5 7,9 13,4 14,2 25,3 12,9 4,5
C93 Monocytická leukemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0 1,1 1,1 0 0,7 1,5 0,2
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0,3 0,7 2,1 2 6,8 0,4
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0 0,5 0,7 2,6 4 3,8 0,4
C91–C95 Leukémie 3 1,1 0 0,9 0,7 2,1 3,1 1,1 2,6 5,3 8,1 12,2 13,5 22,8 34,8 38 48 52,5 10,8
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,8 0,4 0 2,7 0 0,2
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,8 0
C00–C97 Zhoubné novotvary 5,2 4,2 4,3 20,9 39,1 67,4 109,7 184,4 287,9 477,5 653,4 873,8 1 261,7 1 712,0 2 195,6 2 532,3 2 905,2 3 081,6 744,3
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 5,2 4,2 4,3 18,7 35,7 61,2 90,8 148,9 226,4 378,9 515,6 666 929,4 1 216,4 1 463,3 1 565,3 1 658,8 1 578,8 505,8
Počet nově hlášených případů - % zjištěných případů podle věkových skupin
Diagnóza, diagnostická skupina Diagnóza, diagnostická skupina – název 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85+ Celkem
C00 Zhoubný novotvar rtu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 9,4 % 9,4 % 18,8 % 12,5 % 46,9 % 100,0 %
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 10,5 % 10,5 % 15,8 % 7,9 % 13,2 % 13,2 % 10,5 % 10,5 % 2,6 % 100,0 %
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 7,3 % 1,2 % 7,3 % 15,9 % 17,1 % 22,0 % 13,4 % 4,9 % 4,9 % 4,9 % 100,0 %
C03 Zhoubný novotvar dásně – gingivy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 4,5 % 13,6 % 36,4 % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 100,0 %
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 7,7 % 3,8 % 26,9 % 11,5 % 26,9 % 7,7 % 7,7 % 3,8 % 0,0 % 100,0 %
C05 Zhoubný novotvar patra 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 11,5 % 11,5 % 7,7 % 11,5 % 26,9 % 3,8 % 19,2 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 13,9 % 33,3 % 11,1 % 8,3 % 5,6 % 2,8 % 100,0 %
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 6,1 % 9,1 % 3,0 % 12,1 % 15,2 % 12,1 % 21,2 % 9,1 % 9,1 % 100,0 %
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 100,0 %
C00–C08 ZN dutiny ústní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,7 % 4,2 % 4,6 % 7,5 % 11,7 % 13,0 % 20,2 % 12,4 % 9,4 % 7,2 % 8,8 % 100,0 %
C09 Zhoubný novotvar mandle – tonzily 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 7,4 % 10,6 % 19,1 % 18,1 % 16,0 % 13,8 % 6,4 % 5,3 % 1,1 % 100,0 %
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 17,4 % 21,7 % 8,7 % 8,7 % 26,1 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 100,0 %
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu [nazofaryngu] 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % 18,8 % 12,5 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 12,5 % 100,0 %
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 7,7 % 23,1 % 23,1 % 15,4 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C14 Zhoubný j.a nepřesně urč. lokalizací rtu, dutiny ústní a hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C09–C10, C12–C14 ZN jiných částí hltanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 5,2 % 11,1 % 19,3 % 17,0 % 15,6 % 16,3 % 6,7 % 4,4 % 1,5 % 100,0 %
C15 Zhoubný novotvar jícnu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % 10,5 % 9,7 % 16,9 % 15,3 % 15,3 % 12,1 % 8,1 % 8,1 % 100,0 %
C16 Zhoubný novotvar žaludku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 1,6 % 2,6 % 4,4 % 7,0 % 10,0 % 11,6 % 15,6 % 16,3 % 14,2 % 15,1 % 100,0 %
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 6,1 % 1,2 % 2,4 % 4,9 % 9,8 % 13,4 % 14,6 % 18,3 % 13,4 % 12,2 % 100,0 %
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,8 % 1,7 % 2,3 % 4,0 % 6,5 % 9,5 % 14,4 % 17,2 % 15,6 % 14,9 % 11,5 % 100,0 %
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,8 % 3,2 % 4,1 % 9,4 % 13,9 % 13,3 % 16,8 % 13,0 % 13,0 % 10,6 % 100,0 %
C20 Zhoubný novotvar konečníku – recta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 2,4 % 7,6 % 8,0 % 12,4 % 15,0 % 14,7 % 12,6 % 11,5 % 10,7 % 100,0 %
C18–C21 ZN kolorekta 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % 1,9 % 2,4 % 4,9 % 7,2 % 10,7 % 14,4 % 16,6 % 14,6 % 13,9 % 11,2 % 100,0 %
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 4,2 % 5,0 % 10,0 % 10,8 % 20,0 % 20,8 % 10,0 % 5,0 % 10,0 % 100,0 %
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 3,7 % 8,3 % 20,4 % 15,7 % 14,8 % 14,8 % 16,0 % 100,0 %
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 2,8 % 3,8 % 13,1 % 12,1 % 20,3 % 17,6 % 13,8 % 14,5 % 100,0 %
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 4,5 % 12,1 % 15,1 % 19,6 % 14,1 % 14,1 % 16,6 % 100,0 %
C23–C24 ZN žlučníku a žlučových cest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % 1,4 % 2,2 % 4,1 % 12,7 % 13,3 % 20,0 % 16,2 % 13,9 % 15,3 % 100,0 %
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 3,3 % 6,1 % 10,1 % 16,6 % 18,2 % 14,7 % 14,6 % 12,4 % 100,0 %
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepř.určených trávicích orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 3,1 % 9,4 % 6,3 % 3,1 % 12,5 % 18,8 % 40,6 % 100,0 %
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 100,0 %
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 11,1 % 5,6 % 11,1 % 5,6 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 11,1 % 100,0 %
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 6,6 % 19,7 % 21,3 % 16,4 % 19,7 % 4,9 % 4,9 % 1,6 % 100,0 %
C33 Zhoubný novotvar průdušnice – trachey 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C34 Zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,9 % 1,8 % 3,8 % 8,0 % 16,7 % 23,6 % 18,5 % 10,8 % 9,1 % 6,2 % 100,0 %
C33–C34 ZN průdušnice, průdušky a plíce 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,9 % 1,8 % 3,8 % 8,0 % 16,7 % 23,6 % 18,5 % 10,9 % 9,1 % 6,2 % 100,0 %
C37 Zhoubný novotvar brzlíku – thymu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 25,0 % 37,5 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí a pohrudnice 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 12,0 % 12,0 % 32,0 % 4,0 % 12,0 % 12,0 % 100,0 %
C39 ZN j.a nepřesně urč. lokaliz. v dýchací soustavě a nitrohrudních org. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 %
C40 Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin 0,0 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 11,1 % 16,7 % 16,7 % 5,6 % 5,6 % 100,0 %
C41 Zhoubný novotvar kosti, kloubní chrupavky j.a neurč. lokalizací 2,9 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 5,7 % 2,9 % 5,7 % 11,4 % 8,6 % 17,1 % 11,4 % 2,9 % 8,6 % 2,9 % 11,4 % 100,0 %
C43 Zhoubný melanom kůže 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 1,3 % 2,7 % 3,3 % 6,1 % 6,5 % 6,6 % 7,1 % 8,0 % 12,1 % 12,7 % 11,6 % 8,4 % 6,4 % 7,0 % 100,0 %
C43, D04 Zhoubný melanom a melanoma in situ 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,5 % 1,9 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,6 % 5,4 % 9,0 % 11,7 % 13,5 % 13,3 % 13,4 % 13,0 % 100,0 %
C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 1,2 % 2,0 % 2,6 % 3,6 % 5,5 % 9,8 % 14,3 % 15,8 % 14,3 % 14,6 % 15,4 % 100,0 %
C45 Mezoteliom – mesothelioma 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 13,3 % 0,0 % 33,3 % 6,7 % 20,0 % 13,3 % 0,0 % 100,0 %
C46 Kaposiho sarkom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 %
C47 Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C48 Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 1,5 % 4,5 % 3,0 % 13,6 % 10,6 % 21,2 % 13,6 % 9,1 % 13,6 % 4,5 % 100,0 %
C49 Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně 0,0 % 1,4 % 0,7 % 2,2 % 1,4 % 0,7 % 2,9 % 2,2 % 5,0 % 5,0 % 6,5 % 6,5 % 12,2 % 12,2 % 12,2 % 10,1 % 12,9 % 5,8 % 100,0 %
C50 Zhoubný novotvar prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 1,3 % 3,2 % 4,8 % 7,8 % 8,5 % 8,5 % 13,8 % 17,3 % 13,4 % 8,9 % 6,6 % 5,2 % 100,0 %
C50, D05 ZN a ca in situ prsu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 1,3 % 3,1 % 4,8 % 8,1 % 8,5 % 8,7 % 14,0 % 17,5 % 13,4 % 8,7 % 6,4 % 4,9 % 100,0 %
C51 Zhoubný novotvar vulvy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 3,5 % 3,1 % 6,6 % 12,7 % 12,3 % 14,0 % 15,4 % 12,3 % 17,1 % 100,0 %
C52 Zhoubný novotvar pochvy – vaginy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 3,6 % 5,5 % 3,6 % 9,1 % 1,8 % 10,9 % 14,5 % 10,9 % 10,9 % 18,2 % 9,1 % 100,0 %
C53 Zhoubný novotvar hrdla děložního – cervicis uteri 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,6 % 4,7 % 5,7 % 9,2 % 11,3 % 8,0 % 8,8 % 8,2 % 10,7 % 12,4 % 6,9 % 5,2 % 5,1 % 3,2 % 100,0 %
C53, D06 ZN a ca in situ děložního hrdla 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 9,6 % 21,4 % 21,4 % 19,6 % 12,2 % 6,2 % 3,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 100,0 %
C54 Zhoubný novotvar těla děložního 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 4,2 % 8,5 % 12,8 % 15,7 % 17,2 % 17,5 % 10,1 % 6,0 % 4,6 % 100,0 %
C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 10,4 % 8,3 % 10,4 % 16,7 % 18,8 % 10,4 % 20,8 % 100,0 %
C56 Zhoubný novotvar vaječníku 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 2,3 % 3,6 % 6,5 % 6,9 % 11,4 % 13,9 % 18,0 % 13,1 % 8,9 % 7,9 % 4,8 % 100,0 %
C57 Zhoubný novotvar jiných a neurč. ženských pohlavních orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 4,1 % 8,2 % 8,2 % 13,4 % 15,5 % 15,5 % 12,4 % 8,2 % 10,3 % 100,0 %
C58 Zhoubný novotvar placenty 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 1,6 % 2,5 % 4,0 % 6,9 % 12,4 % 20,0 % 18,9 % 15,6 % 10,3 % 6,1 % 100,0 %
C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 5,3 % 6,6 % 3,9 % 18,4 % 23,7 % 13,2 % 14,5 % 13,2 % 100,0 %
C66 Zhoubný novotvar močovodu – ureteru 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 5,9 % 20,6 % 23,5 % 20,6 % 17,6 % 8,8 % 100,0 %
C67 Zhoubný novotvar močového měchýře – vesicae urinariae 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 1,8 % 3,1 % 5,7 % 12,5 % 14,3 % 17,8 % 16,0 % 17,2 % 10,3 % 100,0 %
C68 Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 100,0 %
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 0,0 % 2,1 % 12,5 % 2,1 % 10,4 % 2,1 % 22,9 % 8,3 % 12,5 % 20,8 % 2,1 % 0,0 % 100,0 %
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 100,0 %
C71 Zhoubný novotvar mozku 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 1,8 % 1,5 % 2,4 % 4,3 % 4,6 % 6,7 % 7,6 % 11,9 % 16,2 % 13,1 % 13,5 % 8,6 % 5,8 % 100,0 %
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí CNS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 28,6 % 100,0 %
C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy 0,0 % 0,2 % 0,3 % 1,4 % 3,4 % 4,2 % 5,7 % 10,8 % 9,5 % 10,3 % 10,3 % 8,1 % 11,8 % 12,2 % 5,2 % 3,9 % 1,6 % 1,0 % 100,0 %
C74 Zhoubný novotvar nadledviny 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 22,2 % 100,0 %
C75 Zhoubný novotvar j. žláz s vnitřní sekrecí a příbuz. struktur 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C76 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % 7,7 % 3,8 % 9,0 % 12,8 % 14,1 % 14,1 % 16,7 % 19,2 % 100,0 %
C77 Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 5,6 % 3,7 % 13,0 % 24,1 % 5,6 % 11,1 % 11,1 % 9,3 % 11,1 % 100,0 %
C78 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4,0 % 4,0 % 9,0 % 15,5 % 16,0 % 10,0 % 20,0 % 16,5 % 100,0 %
C79 Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 3,5 % 2,3 % 5,8 % 19,8 % 15,1 % 22,1 % 10,5 % 7,0 % 11,6 % 100,0 %
C80 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 3,1 % 7,0 % 10,0 % 12,8 % 16,2 % 12,3 % 15,3 % 20,9 % 100,0 %
C81 Hodgkinův lymfom 0,0 % 0,0 % 0,9 % 6,9 % 10,3 % 6,9 % 6,9 % 6,0 % 10,3 % 6,0 % 4,3 % 6,9 % 4,3 % 10,3 % 6,9 % 4,3 % 7,8 % 0,9 % 100,0 %
C82 Folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 7,1 % 3,2 % 7,8 % 11,7 % 26,0 % 20,8 % 9,1 % 9,7 % 1,9 % 1,3 % 100,0 %
C83 Non–folikulární lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 3,2 % 2,9 % 4,9 % 6,8 % 12,2 % 18,1 % 17,1 % 10,8 % 10,5 % 9,0 % 100,0 %
C84 Lymfom ze zralých T/NK buněk 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 4,4 % 0,0 % 2,2 % 15,6 % 17,8 % 17,8 % 13,3 % 6,7 % 4,4 % 4,4 % 8,9 % 100,0 %
C85 Non–Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 3,4 % 3,4 % 4,1 % 9,5 % 13,5 % 8,1 % 16,9 % 13,5 % 13,5 % 11,5 % 100,0 %
C82–C85 Non–Hodgkinský lymfom 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 1,1 % 0,7 % 1,3 % 3,8 % 3,0 % 6,0 % 9,0 % 15,6 % 16,4 % 14,8 % 10,7 % 9,0 % 7,9 % 100,0 %
C86 Lymfom z T/NK-buněk, jiné určené typy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
C88 Maligní imunoproliferativní nemoci 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 5,9 % 0,0 % 11,8 % 11,8 % 11,8 % 17,6 % 11,8 % 17,6 % 5,9 % 100,0 %
C90 Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 1,8 % 2,6 % 2,9 % 9,9 % 13,9 % 21,5 % 18,2 % 13,5 % 8,4 % 6,6 % 100,0 %
C91 Lymfoidní leukemie 2,5 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 1,8 % 0,0 % 0,7 % 2,1 % 3,5 % 6,4 % 11,0 % 17,0 % 18,4 % 12,8 % 8,5 % 12,8 % 100,0 %
C92 Myeloidní leukemie 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 2,1 % 2,5 % 1,7 % 3,3 % 4,6 % 6,7 % 8,3 % 7,9 % 12,1 % 15,4 % 11,3 % 15,8 % 7,1 % 100,0 %
C93 Monocytická leukemie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 0,0 % 8,3 % 16,7 % 100,0 %
C94 Jiné leukemie určených buněčných typů 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 4,5 % 4,5 % 9,1 % 18,2 % 13,6 % 40,9 % 100,0 %
C95 Leukemie neurčeného buněčného typu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 8,7 % 8,7 % 21,7 % 26,1 % 21,7 % 100,0 %
C91–C95 Leukémie 1,4 % 0,5 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % 1,9 % 0,9 % 1,9 % 3,1 % 4,7 % 7,1 % 8,8 % 14,5 % 16,6 % 12,4 % 12,4 % 11,9 % 100,0 %
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 18,2 % 27,3 % 9,1 % 0,0 % 36,4 % 0,0 % 100,0 %
C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 %
C00–C97 Zhoubné novotvary 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,1 % 5,5 % 7,4 % 11,9 % 15,8 % 15,2 % 12,0 % 10,9 % 10,1 % 100,0 %
C00–C43, C45–C97 Zhoubné novotvary bez C44 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 2,4 % 3,5 % 4,7 % 6,3 % 8,3 % 12,9 % 16,5 % 14,9 % 10,9 % 9,2 % 7,7 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)