2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5 2
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 5 19 47 48 49 73 78 43 9 373 20
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 2 5 12 25 31 24 15 9 20 143 2
IV. Nemoci z povolání kožní 1 12 10 5 12 9 5 8 12 2 0 76 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 2 7 8 13 10 6 7 2 2 0 57 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 1 17 24 37 84 92 93 113 108 56 29 654 24
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1 5 1 14 23 44 68 71 65 0 0 292 30
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 4 1 8 9 4 2 7 1 4 41 1
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6 6 6 9 22 23 21 11 1 0 105 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 9 12 20 18 28 29 10 19 2 1 148 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 1 21 23 41 58 104 125 104 102 4 5 588 31
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 6 2
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1 7 6 33 70 92 117 144 143 43 9 665 50
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 6 6 20 34 35 26 22 10 24 184 3
IV. Nemoci z povolání kožní 1 18 16 11 21 31 28 29 23 3 0 181 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 11 19 28 31 38 35 17 21 4 1 205 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání celkem 2 38 47 78 142 196 218 217 210 60 34 1 242 55
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,7 0 0 0 0 0,7 0,4 0,5 0 0 0,2 0,1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1,5 2 6,6 13,7 13,6 18 28,4 35,3 29,6 15,6 16 0,9
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0,8 1,7 3,5 7,1 11,4 9,3 6,8 6,2 34,8 6,1 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 10,8 8,9 4 1,7 3,5 2,5 1,8 3,1 5,4 1,4 0 3,3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 1,5 2,8 2,8 3,8 2,8 2,2 2,7 0,9 1,4 0 2,4 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 10,8 12,6 9,6 12,9 24,6 26 34,1 44 48,9 38,5 50,4 28,1 1
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 10,7 4,7 0,5 6,1 7,2 11,8 22,1 24,1 26,4 0 0 13 1,3
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,9 1,9 0,4 2,5 2,4 1,3 0,7 2,8 1,1 7,8 1,8 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 5,6 2,8 2,6 2,8 5,9 7,5 7,1 4,5 1,1 0 4,7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 8,5 5,6 8,8 5,7 7,5 9,4 3,4 7,7 2,1 2 6,6 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 10,7 19,7 10,7 17,9 18,2 27,9 40,6 35,3 41,5 4,2 9,8 26,2 1,4
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 5,4 2,9 1,3 6,4 10,6 12,7 20,2 26,1 30,7 17,9 8,3 14,5 1,1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,4 1,3 1,2 3 4,7 6 4,7 4,7 4,2 22,1 4 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 5,4 7,5 3,5 2,1 3,2 4,3 4,8 5,3 4,9 1,3 0 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 4,6 4,1 5,4 4,7 5,2 6 3,1 4,5 1,7 0,9 4,5 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)