2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 7 8 17 18 42 50 68 50 33 8 301 30
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 9 10 18 18 25 22 20 8 39 169 2
IV. Nemoci z povolání kožní 0 8 13 4 11 10 8 12 14 6 0 86 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 1 10 9 9 4 1 4 3 2 1 44 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 16 40 40 57 74 87 107 87 50 48 606 33
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1 4 9 15 37 53 75 49 3 0 246 24
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 3 2 9 6 12 6 2 1 4 45 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 3 3 2 9 11 13 12 10 0 0 63 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 2 6 10 4 6 9 11 8 13 3 1 73 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 2 10 20 17 39 63 89 102 75 7 5 429 24
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 6 1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 8 12 26 33 79 103 143 99 36 8 547 54
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 12 12 27 24 37 28 22 9 43 214 2
IV. Nemoci z povolání kožní 0 11 16 6 20 21 21 24 24 6 0 149 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 2 7 20 13 15 13 12 12 16 5 2 117 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
Nemoci z povolání celkem 2 26 60 57 96 137 176 209 162 57 53 1 035 57
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 1,1 0,4 0 0,7 0 0,2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 5,1 3,2 6 5,1 12,4 18,8 27 22,2 24,6 15,9 13,1 1,3
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 3,6 3,5 5,1 5,3 9,4 8,7 8,9 6 77,5 7,3 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 0 5,8 5,3 1,4 3,1 2,9 3 4,8 6,2 4,5 0 3,7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 0,7 4 3,2 2,5 1,2 0,4 1,6 1,3 1,5 2 1,9 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 11,7 16,2 14 16,1 21,8 32,6 42,5 38,6 37,2 95,3 26,3 1,4
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 0,9 1,8 4,1 4,6 10,5 17,5 25,7 20 3,6 0 11,2 1,1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 1,4 0,9 2,8 1,7 4 2,1 0,8 1,2 8,8 2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 2,7 1,4 0,9 2,8 3,1 4,3 4,1 4,1 0 0 2,9 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 22,5 5,3 4,6 1,8 1,9 2,5 3,6 2,7 5,3 3,6 2,2 3,3 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 22,5 8,8 9,2 7,7 12 17,8 29,3 35 30,6 8,4 11 19,4 1,1
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0,5 0 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 3,2 2,6 5,1 4,9 11,4 18,1 26,3 21 16,6 8,3 12,1 1,2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 2,6 2,4 4 3,5 6,5 5,2 4,7 4,1 44,8 4,7 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 4,4 3,4 1,2 2,9 3 3,7 4,4 5,1 2,8 0 3,3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 10,8 2,8 4,3 2,6 2,2 1,9 2,1 2,2 3,4 2,3 2,1 2,6 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)