2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina Celkem ohrožení
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 8 3
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 5 13 9 27 53 49 52 54 32 6 300 22
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 4 3 11 35 48 40 17 22 41 221 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 9 4 3 10 9 6 16 12 7 0 76 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 2 13 9 14 9 4 5 3 2 0 61 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 17 36 25 62 106 107 115 87 64 47 666 25
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1 2 18 29 24 37 62 43 4 0 220 10
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 2 3 3 10 7 14 6 1 5 52 1
IV. Nemoci z povolání kožní 0 7 4 6 21 20 9 24 12 0 0 103 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 7 12 17 28 37 29 12 20 7 0 169 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 16 22 45 81 92 82 112 81 12 5 548 11
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 9 3
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 6 15 27 56 77 86 114 97 36 6 520 32
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 6 6 14 45 55 54 23 23 46 273 1
IV. Nemoci z povolání kožní 0 16 8 9 31 29 15 40 24 7 0 179 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 9 25 26 42 46 33 17 23 9 0 230 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Nemoci z povolání celkem 0 33 58 70 143 198 189 227 168 76 52 1 214 36
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina Celkem ohrožení
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,7 0,8 0,3 0 0 0 0,8 0,4 0,8 0 0,4 0,1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 3,7 5,2 3,1 7,5 16,8 18,6 21,6 23,2 24,9 13,9 13,2 1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 1,6 1 3,1 11,1 18,3 16,6 7,3 17,1 95,1 9,7 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6,6 1,6 1 2,8 2,8 2,3 6,6 5,2 5,4 0 3,3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 1,5 5,2 3,1 3,9 2,8 1,5 2,1 1,3 1,6 0 2,7 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 12,4 14,5 8,5 17,3 33,5 40,7 47,7 37,4 49,8 109 29,3 1,1
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 0,9 0,9 8 8,6 7 12,2 22 17,2 5,2 0 10 0,5
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,9 0,9 1,3 0,9 2,9 2,3 5 2,4 1,3 13,2 2,4 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6,4 1,8 2,7 6,3 5,9 3 8,5 4,8 0 0 4,7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 6,4 5,4 7,5 8,3 10,8 9,6 4,3 8 9,2 0 7,7 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0,9 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 14,5 10 19,9 24,1 26,9 27 39,8 32,4 15,7 13,2 25 0,5
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0,2 0,5 0 0,2 0,1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2,4 3,2 5,2 8,1 11,7 15,2 21,8 20,1 17,6 7,4 11,6 0,7
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,4 1,3 1,2 2 6,8 9,7 10,3 4,8 11,2 56,7 6,1 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6,5 1,7 1,7 4,5 4,4 2,6 7,7 5 3,4 0 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 3,6 5,3 5 6 7 5,8 3,3 4,8 4,4 0 5,2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0,4 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)