2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 5 2
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2 18 26 36 0 19 8 13 25 9 9 31 12 164 373 20
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 3 10 9 13 0 5 1 8 0 1 10 3 1 78 143 2
IV. Nemoci z povolání kožní 3 4 9 12 1 1 1 3 5 4 10 4 6 13 76 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 5 0 2 2 1 2 0 5 5 1 4 4 1 6 57 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 13 33 46 63 2 27 10 29 37 15 34 42 20 262 654 24
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1 3 44 19 1 29 11 15 12 1 7 40 19 90 292 30
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 1 1 3 14 3 3 0 0 3 2 3 4 2 2 41 1
IV. Nemoci z povolání kožní 2 10 7 20 3 4 7 18 6 3 6 7 2 10 105 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 2 8 3 7 0 29 0 34 30 13 3 7 0 11 148 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 7 22 57 61 7 65 18 67 51 19 19 58 23 113 588 31
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6 2
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 3 21 70 55 1 48 19 28 37 10 16 71 31 254 665 50
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 4 11 12 27 3 8 1 8 3 3 13 7 3 80 184 3
IV. Nemoci z povolání kožní 5 14 16 32 4 5 8 21 11 7 16 11 8 23 181 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 7 8 5 9 1 31 0 39 35 14 7 11 1 17 205 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání celkem 20 55 103 124 9 92 28 96 88 34 53 100 43 375 1 242 55
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0 0,4 0 0 0,4 0,2 0,1
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,3 8,1 22,2 30,6 0 14,4 10,3 13 24,6 9,6 3,6 26,5 10,4 66,5 16 0,9
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,5 4,5 7,7 11,1 0 3,8 1,3 8 0 1,1 4 2,6 0,9 31,6 6,1 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 0,5 1,8 7,7 10,2 2,4 0,8 1,3 3 4,9 4,3 4 3,4 5,2 5,3 3,3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,8 0 1,7 1,7 2,4 1,5 0 5 4,9 1,1 1,6 3,4 0,9 2,4 2,4 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 2,2 14,8 39,3 53,6 4,8 20,4 12,9 28,9 36,4 16 13,7 36 17,3 106,2 28,1 1
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,2 1,5 40,2 18,4 2,2 19,7 15,2 16,5 12,7 1,2 3 34,9 18,5 41,8 13 1,3
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,2 0,5 2,7 13,6 6,7 2 0 0 3,2 2,4 1,3 3,5 1,9 0,9 1,8 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0,3 4,9 6,4 19,4 6,7 2,7 9,7 19,8 6,4 3,7 2,6 6,1 1,9 4,6 4,7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,3 3,9 2,7 6,8 0 19,7 0 37,4 31,8 15,9 1,3 6,1 0 5,1 6,6 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 1,1 10,7 52,1 59 15,7 44,1 25 73,7 54,1 23,2 8,1 50,7 22,4 52,5 26,2 1,4
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0,2 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,2 4,9 30,9 24,9 1,2 17,1 12,7 14,6 18,9 5,7 3,3 30,7 14,2 55 14,5 1,1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,3 2,6 5,3 12,2 3,5 2,9 0,7 4,2 1,5 1,7 2,7 3 1,4 17,3 4 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 0,4 3,3 7,1 14,5 4,6 1,8 5,3 11 5,6 4 3,3 4,8 3,7 5 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,6 1,9 2,2 4,1 1,2 11,1 0 20,4 17,9 8 1,4 4,8 0,5 3,7 4,5 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)