2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 3 15 58 17 0 5 8 5 21 3 15 34 5 213 402 44
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 2 7 5 18 0 1 1 2 3 1 5 8 0 60 113 2
IV. Nemoci z povolání kožní 3 2 7 13 4 6 2 4 6 3 14 5 10 14 93 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 4 1 7 1 0 0 0 6 5 3 5 4 0 1 44 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 12 25 77 51 4 12 11 17 35 10 41 51 15 289 657 46
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 11 18 28 39 0 23 29 16 6 2 3 57 17 116 365 46
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 1 2 13 0 2 0 3 5 1 6 4 1 4 42 0
IV. Nemoci z povolání kožní 5 4 5 12 5 5 3 4 12 4 8 6 1 10 84 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 3 4 2 6 1 5 2 25 12 1 18 27 1 19 127 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 19 27 38 72 6 35 34 48 35 8 35 94 20 149 621 46
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 14 33 86 56 0 28 37 21 27 5 18 91 22 329 767 90
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 2 8 7 31 0 3 1 5 8 2 11 12 1 64 155 2
IV. Nemoci z povolání kožní 8 6 12 25 9 11 5 8 18 7 22 11 11 24 177 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 7 5 9 7 1 5 2 31 17 4 23 31 1 20 171 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci z povolání celkem 31 52 115 123 10 47 45 65 70 18 76 145 35 438 1 278 92
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Kraj expozice rizikovému faktoru
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,4 0,2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0,5 6,6 49,3 14,5 0 3,7 10,2 4,8 20,5 3,2 5,9 28,9 4,3 85,6 17 1,9
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,3 3,1 4,2 15,3 0 0,7 1,3 1,9 2,9 1,1 2 6,8 0 24,1 4,8 0,1
IV. Nemoci z povolání kožní 0,5 0,9 5,9 11,1 9,5 4,5 2,5 3,9 5,8 3,2 5,5 4,3 8,6 5,6 3,9 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,7 0,4 5,9 0,9 0 0 0 5,8 4,9 3,2 2 3,4 0 0,4 1,9 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 2 11 65,4 43,4 9,5 8,9 14 16,4 34,1 10,5 16,2 43,4 12,9 116,2 27,7 1,9
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1,7 8,5 25,1 37 0 15,3 39,4 17,1 6,2 2,4 1,2 48,5 16,3 52,7 15,9 2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0,5 1,8 12,3 0 1,3 0 3,2 5,2 1,2 2,5 3,4 1 1,8 1,8 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0,8 1,9 4,5 11,4 11,2 3,3 4,1 4,3 12,4 4,8 3,3 5,1 1 4,5 3,6 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,5 1,9 1,8 5,7 2,2 3,3 2,7 26,7 12,4 1,2 7,4 23 1 8,6 5,5 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 2,9 12,7 34 68,3 13,4 23,2 46,2 51,3 36,3 9,6 14,5 80 19,1 67,7 27 2
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,1 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 1,1 7,5 37,5 25,1 0 9,8 24,3 10,7 13,6 2,8 3,6 38,7 9,9 70,2 16,4 1,9
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0,2 1,8 3,1 13,9 0 1,1 0,7 2,5 4 1,1 2,2 5,1 0,5 13,7 3,3 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0,6 1,4 5,2 11,2 10,4 3,9 3,3 4,1 9 3,9 4,4 4,7 5 5,1 3,8 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0,6 1,1 3,9 3,1 1,2 1,8 1,3 15,7 8,5 2,2 4,7 13,2 0,5 4,3 3,7 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)