2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 1 050 1 510 992 822 277 482 281 633 667 802 1 784 602 524 1 353 11 779
A03 Shigelóza 22 14 9 7 1 9 0 7 9 1 5 57 2 25 168
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 73 73 27 39 29 77 49 12 42 60 85 26 97 24 713
A38 Spála - scarlatina 149 206 116 109 85 237 129 219 86 96 253 92 115 274 2 166
A69.2 Lymeská nemoc 174 317 453 158 69 194 245 283 250 517 333 364 323 259 3 939
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 62 53 119 43 27 56 26 17 50 73 43 46 23 49 687
B01 Varicella - plané neštovice 2 062 5 096 1 997 2 184 791 3 847 2 152 3 333 2 378 1 763 3 597 2 248 2 148 5 828 39 424
B15 Akutní hepatitida A 56 87 17 3 5 475 19 5 4 3 81 4 3 10 772
B16 Akutní hepatitida B 18 16 4 5 2 11 2 1 1 2 2 5 2 14 85
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 241 226 119 43 95 234 98 84 48 31 100 39 46 180 1 584
B26 Příušnice - parotitis epidemica 136 124 338 74 15 19 9 55 142 369 48 16 28 34 1 407
G00 Bakteriální meningitida NJ 18 11 10 5 4 7 4 8 5 8 12 6 3 6 107
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 81,6 112,2 155,2 141,9 93,5 58,7 63,7 114,9 129 157,7 151,1 95,1 89,9 112,1 111,2
A03 Shigelóza 1,7 1 1,4 1,2 0,3 1,1 0 1,3 1,7 0,2 0,4 9 0,3 2,1 1,6
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 5,7 5,4 4,2 6,7 9,8 9,4 11,1 2,2 8,1 11,8 7,2 4,1 16,6 2 6,7
A38 Spála - scarlatina 11,6 15,3 18,1 18,8 28,7 28,9 29,3 39,8 16,6 18,9 21,4 14,5 19,7 22,7 20,5
A69.2 Lymeská nemoc 13,5 23,6 70,9 27,3 23,3 23,6 55,6 51,4 48,3 101,6 28,2 57,5 55,4 21,5 37,2
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 4,8 3,9 18,6 7,4 9,1 6,8 5,9 3,1 9,7 14,4 3,6 7,3 3,9 4,1 6,5
B01 Varicella - plané neštovice 160,3 378,7 312,4 377,1 267,1 468,6 488,1 605,1 459,7 346,6 304,7 355,1 368,4 482,7 372,3
B15 Akutní hepatitida A 4,4 6,5 2,7 0,5 1,7 57,9 4,3 0,9 0,8 0,6 6,9 0,6 0,5 0,8 7,3
B16 Akutní hepatitida B 1,4 1,2 0,6 0,9 0,7 1,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3 1,2 0,8
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 18,7 16,8 18,6 7,4 32,1 28,5 22,2 15,2 9,3 6,1 8,5 6,2 7,9 14,9 15
B26 Příušnice - parotitis epidemica 10,6 9,2 52,9 12,8 5,1 2,3 2 10 27,5 72,5 4,1 2,5 4,8 2,8 13,3
G00 Bakteriální meningitida NJ 1,4 0,8 1,6 0,9 1,4 0,9 0,9 1,5 1 1,6 1 0,9 0,5 0,5 1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)