2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 1 006 1 738 1 197 698 260 570 432 616 766 820 1 506 684 484 1 135 11 912
A03 Shigelóza 27 10 3 1 0 1 2 2 4 1 4 2 2 11 70
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 123 84 23 18 9 141 36 19 62 51 54 23 10 32 685
A38 Spála - scarlatina 268 222 146 127 90 429 207 199 118 161 494 154 206 287 3 108
A69.2 Lymeská nemoc 208 481 414 278 143 296 299 339 262 541 323 423 384 303 4 694
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 39 52 108 50 16 38 24 19 29 61 36 28 30 35 565
B01 Varicella - plané neštovice 2 706 4 318 3 581 3 029 1 565 2 609 1 383 1 856 2 989 2 938 3 918 2 783 3 316 5 449 42 440
B15 Akutní hepatitida A 21 47 40 8 53 106 146 9 8 8 449 2 15 18 930
B16 Akutní hepatitida B 21 11 1 0 4 15 2 2 0 2 3 3 0 9 73
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 224 209 128 44 95 234 122 66 60 40 162 58 46 163 1 651
B26 Příušnice - parotitis epidemica 456 420 1 972 179 48 215 225 287 361 401 395 255 114 406 5 734
G00 Bakteriální meningitida NJ 9 11 10 6 3 11 3 4 2 2 11 3 7 16 98
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název kraj Celkem
diagnózy diagnózy Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 79 130,4 187,5 120,8 87,4 69,3 98,1 111,8 148,3 161 128 107,9 82,9 93,7 112,7
A03 Shigelóza 2,1 0,8 0,5 0,2 0 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 0,7
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 9,7 6,3 3,6 3,1 3 17,1 8,2 3,4 12 10 4,6 3,6 1,7 2,6 6,5
A38 Spála - scarlatina 21,1 16,7 22,9 22 30,3 52,2 47 36,1 22,8 31,6 42 24,3 35,3 23,7 29,4
A69.2 Lymeská nemoc 16,3 36,1 64,9 48,1 48,1 36 67,9 61,5 50,7 106,2 27,4 66,7 65,7 25 44,4
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 3,1 3,9 16,9 8,7 5,4 4,6 5,5 3,4 5,6 12 3,1 4,4 5,1 2,9 5,3
B01 Varicella - plané neštovice 212,6 323,9 561 524,4 526,4 317,3 314,2 336,7 578,6 577 332,9 438,9 567,7 449,8 401,7
B15 Akutní hepatitida A 1,6 3,5 6,3 1,4 17,8 12,9 33,2 1,6 1,5 1,6 38,1 0,3 2,6 1,5 8,8
B16 Akutní hepatitida B 1,6 0,8 0,2 0 1,3 1,8 0,5 0,4 0 0,4 0,3 0,5 0 0,7 0,7
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 17,6 15,7 20,1 7,6 32 28,5 27,7 12 11,6 7,9 13,8 9,1 7,9 13,5 15,6
B26 Příušnice - parotitis epidemica 35,8 31,5 308,9 31 16,1 26,1 51,1 52,1 69,9 78,8 33,6 40,2 19,5 33,5 54,3
G00 Bakteriální meningitida NJ 0,7 0,8 1,6 1 1 1,3 0,7 0,7 0,4 0,4 0,9 0,5 1,2 1,3 0,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)