2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

Nově zjištěné případy HIV/AIDS - absolutně
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 129 14
Středočeský 35 8
Jihočeský 8 4
Plzeňský 7 2
Karlovarský 5 0
Ústecký 18 2
Liberecký 15 2
Královéhradecký 11 3
Pardubický 8 0
Vysočina 4 1
Jihomoravský 14 0
Olomoucký 5 1
Zlínský 5 2
Moravskoslezský 22 5
Česká republika 286 44
Nově zjištěné případy HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 10,1 1,1
Středočeský 2,6 0,6
Jihočeský 1,3 0,6
Plzeňský 1,2 0,3
Karlovarský 1,7 0
Ústecký 2,2 0,2
Liberecký 3,4 0,5
Královéhradecký 2 0,5
Pardubický 1,5 0
Vysočina 0,8 0,2
Jihomoravský 1,2 0
Olomoucký 0,8 0,2
Zlínský 0,9 0,3
Moravskoslezský 1,8 0,4
Česká republika 2,7 0,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)