2.2.2 Nově zjištěné případy HIV/AIDS v krajích ČR

Nově zjištěné případy HIV/AIDS - absolutně
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 124 9
Středočeský 18 1
Jihočeský 7 2
Plzeňský 8 2
Karlovarský 1 1
Ústecký 15 1
Liberecký 4 1
Královéhradecký 2 0
Pardubický 6 0
Vysočina 8 0
Jihomoravský 12 2
Olomoucký 4 1
Zlínský 2 2
Moravskoslezský 21 2
Česká republika 232 24
Nově zjištěné případy HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 9 9 0 7
Středočeský 1 4 0 1
Jihočeský 1 1 0 3
Plzeňský 1 4 0 3
Karlovarský 0 3 0 3
Ústecký 1 8 0 1
Liberecký 0 9 0 2
Královéhradecký 0 4 0 0
Pardubický 1 2 0 0
Vysočina 1 6 0 0
Jihomoravský 1 0 0 2
Olomoucký 0 6 0 2
Zlínský 0 3 0 3
Moravskoslezský 1 7 0 2
Česká republika 2 2 0 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)