2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 71 33 10 32 4 40 15 17 21 10 41 15 7 30 346
dýchacího ženy 18 13 3 11 4 11 5 7 5 1 19 2 8 14 121
ústrojí celkem 89 46 13 43 8 51 20 24 26 11 60 17 15 44 467
TBC muži 3 2 2 0 0 2 1 2 2 1 4 1 0 0 20
jiná ženy 4 1 1 1 0 3 0 1 1 1 2 3 0 1 19
celkem 7 3 3 1 0 5 1 3 3 2 6 4 0 1 39
TBC muži 74 35 12 32 4 42 16 19 23 11 45 16 7 30 366
celkem ženy 22 14 4 12 4 14 5 8 6 2 21 5 8 15 140
celkem 96 49 16 44 8 56 21 27 29 13 66 21 15 45 506
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
TBC muži 11,4 5 3,2 11,2 2,7 9,8 6,9 6,3 8,2 4 7,1 4,8 2,5 5,1 6,6
dýchacího ženy 2,7 1,9 0,9 3,8 2,7 2,7 2,2 2,5 1,9 0,4 3,2 0,6 2,7 2,3 2,2
ústrojí celkem 6,9 3,4 2 7,4 2,7 6,2 4,5 4,4 5 2,2 5,1 2,7 2,6 3,6 4,4
TBC muži 0,5 0,3 0,6 0 0 0,5 0,5 0,7 0,8 0,4 0,7 0,3 0 0 0,4
jiná ženy 0,6 0,1 0,3 0,3 0 0,7 0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9 0 0,2 0,4
celkem 0,5 0,2 0,5 0,2 0 0,6 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0 0,1 0,4
TBC muži 11,8 5,3 3,8 11,2 2,7 10,3 7,4 7 9 4,4 7,8 5,2 2,5 5,1 7
celkem ženy 3,3 2,1 1,2 4,1 2,7 3,4 2,2 2,9 2,3 0,8 3,5 1,5 2,7 2,4 2,6
celkem 7,5 3,6 2,5 7,6 2,7 6,8 4,8 4,9 5,6 2,6 5,6 3,3 2,6 3,7 4,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)