2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 6 1 1 0 8
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 6 1 1 0 8
Pozdní syfilis muži 0 0 0 4 4
(dg. A52) ženy 1 1 0 0 2
celkem 1 1 0 4 6
Jiná a neurčená syfilis muži 2 0 0 1 3
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 2 0 0 1 3
Gonokoková infekce muži 0 2 3 6 11
(dg. A54) ženy 2 0 2 1 5
celkem 2 2 5 7 16
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 8 3 4 11 26
celkem ženy 3 1 2 1 7
celkem 11 4 6 12 33
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 11,6 1,4 1,4 0 2,8
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 5,7 0,7 0,7 0 1,4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 4,3 1,4
(dg. A52) ženy 1,8 1,4 0 0 0,7
celkem 0,9 0,7 0 2,1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 3,9 0 0 1,1 1,1
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 1,9 0 0 0,5 0,5
Gonokoková infekce muži 0 2,9 4,3 6,4 3,9
(dg. A54) ženy 3,7 0 2,7 1 1,7
celkem 1,9 1,4 3,5 3,7 2,7
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 15,5 4,3 5,7 11,8 9,1
celkem ženy 5,5 1,4 2,7 1 2,4
celkem 10,4 2,8 4,2 6,3 5,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)