2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 0 1 2 5
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 2 0 1 2 5
Pozdní syfilis muži 1 0 0 2 3
(dg. A52) ženy 2 0 2 1 5
celkem 3 0 2 3 8
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 1 1 2
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1 1 2
Gonokoková infekce muži 3 1 3 7 14
(dg. A54) ženy 0 2 1 2 5
celkem 3 3 4 9 19
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 6 1 5 12 24
celkem ženy 2 2 3 3 10
celkem 8 3 8 15 34
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3,9 0 1,4 2,1 1,7
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 1,9 0 0,7 1 0,9
Pozdní syfilis muži 1,9 0 0 2,1 1
(dg. A52) ženy 3,7 0 2,7 1 1,7
celkem 2,8 0 1,4 1,6 1,4
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 1,4 1,1 0,7
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0,7 0,5 0,3
Gonokoková infekce muži 5,8 1,4 4,2 7,5 4,9
(dg. A54) ženy 0 2,8 1,4 2 1,7
celkem 2,8 2,1 2,8 4,7 3,3
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 11,6 1,4 7,1 12,8 8,4
celkem ženy 3,7 2,8 4,1 3,1 3,4
celkem 7,5 2,1 5,6 7,8 5,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)