2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1 1 1 3
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 1 1 1 3
Pozdní syfilis muži 1 0 0 1 2
(dg. A52) ženy 0 0 0 1 1
celkem 1 0 0 2 3
Jiná a neurčená syfilis muži 2 0 1 2 5
(dg. A53) ženy 1 0 0 0 1
celkem 3 0 1 2 6
Gonokoková infekce muži 1 3 8 5 17
(dg. A54) ženy 1 0 2 1 4
celkem 2 3 10 6 21
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 1 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 1 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 4 10 10 28
celkem ženy 2 0 2 2 6
celkem 6 4 12 12 34
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1,4 1,4 1,1 1
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0,7 0,7 0,5 0,5
Pozdní syfilis muži 1,9 0 0 1,1 0,7
(dg. A52) ženy 0 0 0 1 0,3
celkem 0,9 0 0 1 0,5
Jiná a neurčená syfilis muži 3,9 0 1,4 2,1 1,7
(dg. A53) ženy 1,8 0 0 0 0,3
celkem 2,8 0 0,7 1 1
Gonokoková infekce muži 1,9 4,3 11,3 5,3 5,9
(dg. A54) ženy 1,8 0 2,7 1 1,3
celkem 1,9 2,1 6,9 3,1 3,6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 1,1 0,3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0,5 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 7,7 5,7 14,1 10,7 9,8
celkem ženy 3,7 0 2,7 2 2
celkem 5,6 2,8 8,3 6,3 5,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)