2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 0 0 1 1
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 1 1
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 1 1
(dg. A53) ženy 1 0 0 0 1
celkem 1 0 0 1 2
Gonokoková infekce muži 1 7 5 4 17
(dg. A54) ženy 2 1 5 3 11
celkem 3 8 10 7 28
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 7 5 6 19
celkem ženy 3 1 5 3 12
celkem 4 8 10 9 31
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 0 0 1,1 0,3
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0,5 0,2
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 1,1 0,3
(dg. A53) ženy 1,8 0 0 0 0,3
celkem 0,9 0 0 0,5 0,3
Gonokoková infekce muži 1,9 10 7,1 4,3 5,9
(dg. A54) ženy 3,7 1,4 6,8 3,1 3,7
celkem 2,8 5,6 6,9 3,6 4,8
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 1,9 10 7,1 6,4 6,6
celkem ženy 5,5 1,4 6,8 3,1 4
celkem 3,8 5,6 6,9 4,7 5,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)