2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 3 1 0 0 6
(dg. A51) ženy 1 1 0 0 0 2
celkem 3 4 1 0 0 8
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 0 1 0 3
(dg. A53) ženy 0 0 0 1 1 2
celkem 0 2 0 2 1 5
Gonokoková infekce muži 1 2 1 2 1 7
(dg. A54) ženy 0 1 0 0 4 5
celkem 1 3 1 2 5 12
Lymfogranulova venereum muži 1 0 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 7 2 3 1 17
celkem ženy 1 2 0 1 5 9
celkem 5 9 2 4 6 26
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4,3 5,4 2,8 0 0 2,4
(dg. A51) ženy 2,1 1,8 0 0 0 0,8
celkem 3,2 3,6 1,4 0 0 1,6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3,6 0 1,8 0 1,2
(dg. A53) ženy 0 0 0 1,8 1,7 0,8
celkem 0 1,8 0 1,8 0,8 1
Gonokoková infekce muži 2,1 3,6 2,8 3,6 1,7 2,8
(dg. A54) ženy 0 1,8 0 0 6,7 2
celkem 1,1 2,7 1,4 1,8 4,2 2,4
Lymfogranulova venereum muži 2,1 0 0 0 0 0,4
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 1,1 0 0 0 0 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 8,5 12,5 5,6 5,4 1,7 6,7
celkem ženy 2,1 3,5 0 1,8 8,4 3,5
celkem 5,3 8 2,8 3,6 5,1 5,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)