2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 0 0 2 4
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 2 0 0 2 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 0 0 0 2
(dg. A53) ženy 1 1 1 0 1 4
celkem 1 3 1 0 1 6
Gonokoková infekce muži 1 7 1 4 3 16
(dg. A54) ženy 0 4 0 0 0 4
celkem 1 11 1 4 3 20
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 11 1 4 5 22
celkem ženy 1 5 1 0 1 8
celkem 2 16 2 4 6 30
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3,6 0 0 3,4 1,6
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,8 0 0 1,7 0,8
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3,6 0 0 0 0,8
(dg. A53) ženy 2,1 1,8 2,8 0 1,7 1,6
celkem 1,1 2,7 1,4 0 0,8 1,2
Gonokoková infekce muži 2,1 12,5 2,8 7,2 5,1 6,3
(dg. A54) ženy 0 7,1 0 0 0 1,6
celkem 1,1 9,8 1,4 3,6 2,5 3,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 2,1 19,7 2,8 7,2 8,5 8,7
celkem ženy 2,1 8,8 2,8 0 1,7 3,1
celkem 2,1 14,2 2,8 3,6 5,1 5,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)