2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 1 1 0 4
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 2 1 1 0 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 2 2
celkem 0 0 0 0 2 2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Gonokoková infekce muži 0 5 2 5 3 15
(dg. A54) ženy 0 5 1 4 1 11
celkem 0 10 3 9 4 26
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 7 3 6 3 19
celkem ženy 0 5 1 4 3 13
celkem 0 12 4 10 6 32
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3,6 2,8 1,8 0 1,6
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,8 1,4 0,9 0 0,8
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 3,4 0,8
celkem 0 0 0 0 1,7 0,4
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Gonokoková infekce muži 0 9 5,6 9 5,1 5,9
(dg. A54) ženy 0 8,8 2,7 7,1 1,7 4,3
celkem 0 8,9 4,2 8 3,4 5,1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 12,6 8,4 10,8 5,1 7,5
celkem ženy 0 8,8 2,7 7,1 5 5,1
celkem 0 10,7 5,5 8,9 5,1 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)