2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 7 4 3 2 4 6 5 31
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 2 0 0 2
celkem 7 4 3 2 6 6 5 33
Pozdní syfilis muži 1 1 0 0 0 0 1 3
(dg. A52) ženy 1 0 0 1 0 0 0 2
celkem 2 1 0 1 0 0 1 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 1 2 1 6 0 11
(dg. A53) ženy 0 3 1 1 2 4 0 11
celkem 0 4 2 3 3 10 0 22
Gonokoková infekce muži 7 16 10 7 29 43 13 125
(dg. A54) ženy 6 4 3 4 11 18 9 55
celkem 13 20 13 11 40 61 22 180
Lymfogranulova venereum muži 1 0 0 0 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 16 22 14 11 34 55 19 171
celkem ženy 7 7 4 6 15 22 9 70
celkem 23 29 18 17 49 77 28 241
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 10,8 6,5 5,1 4,7 7,1 9,4 8,6 7,6
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 3,5 0 0 0,5
celkem 5,4 3,2 2,5 2,3 5,3 4,7 4,2 4
Pozdní syfilis muži 1,5 1,6 0 0 0 0 1,7 0,7
(dg. A52) ženy 1,5 0 0 2,3 0 0 0 0,5
celkem 1,5 0,8 0 1,2 0 0 0,8 0,6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1,6 1,7 4,7 1,8 9,4 0 2,7
(dg. A53) ženy 0 4,8 1,7 2,3 3,5 6,2 0 2,7
celkem 0 3,2 1,7 3,5 2,7 7,8 0 2,7
Gonokoková infekce muži 10,8 25,9 16,9 16,4 51,7 67,1 22,2 30,7
(dg. A54) ženy 9,1 6,4 5 9,2 19,4 28 14,8 13,3
celkem 10 16,1 10,9 12,7 35,5 47,5 18,4 21,9
Lymfogranulova venereum muži 1,5 0 0 0 0 0 0 0,2
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1
Hlášené pohlavní nemoci muži 24,7 35,6 23,6 25,8 60,7 85,8 32,5 42
celkem ženy 10,6 11,2 6,7 13,7 26,5 34,2 14,8 16,9
celkem 17,6 23,3 15,1 19,7 43,5 60 23,5 29,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)