2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 2 5 1 6 6 1 25
(dg. A51) ženy 0 0 1 1 1 2 0 5
celkem 4 2 6 2 7 8 1 30
Pozdní syfilis muži 1 1 1 0 0 1 0 4
(dg. A52) ženy 1 0 0 0 0 0 0 1
celkem 2 1 1 0 0 1 0 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 1 0 0 10 2 15
(dg. A53) ženy 3 1 1 0 1 6 3 15
celkem 3 3 2 0 1 16 5 30
Gonokoková infekce muži 13 17 11 4 18 44 14 121
(dg. A54) ženy 3 4 3 0 6 16 7 39
celkem 16 21 14 4 24 60 21 160
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 18 22 18 5 24 61 17 165
celkem ženy 7 5 5 1 8 24 10 60
celkem 25 27 23 6 32 85 27 225
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 6,2 3,2 8,4 2,3 10,7 9,3 1,7 6,1
(dg. A51) ženy 0 0 1,7 2,3 1,8 3,1 0 1,2
celkem 3,1 1,6 5 2,3 6,2 6,2 0,8 3,6
Pozdní syfilis muži 1,5 1,6 1,7 0 0 1,6 0 1
(dg. A52) ženy 1,5 0 0 0 0 0 0 0,2
celkem 1,5 0,8 0,8 0 0 0,8 0 0,6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3,2 1,7 0 0 15,6 3,4 3,7
(dg. A53) ženy 4,5 1,6 1,7 0 1,8 9,3 4,9 3,6
celkem 2,3 2,4 1,7 0 0,9 12,4 4,2 3,6
Gonokoková infekce muži 20 27,5 18,6 9,4 32 68,5 23,9 29,7
(dg. A54) ženy 4,5 6,4 5 0 10,5 24,8 11,5 9,4
celkem 12,2 16,9 11,7 4,6 21,2 46,6 17,6 19,5
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 27,7 35,5 30,4 11,7 42,7 94,9 29,1 40,5
celkem ženy 10,6 8 8,3 2,3 14,1 37,2 16,4 14,5
celkem 19,1 21,7 19,3 6,9 28,3 66 22,6 27,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)