2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 6 1 1 0 2 3 17
(dg. A51) ženy 0 1 0 4 3 1 0 9
celkem 4 7 1 5 3 3 3 26
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 1 1
(dg. A52) ženy 1 0 0 0 2 0 2 5
celkem 1 0 0 0 2 0 3 6
Jiná a neurčená syfilis muži 3 3 2 0 1 5 0 14
(dg. A53) ženy 2 2 0 0 1 1 0 6
celkem 5 5 2 0 2 6 0 20
Gonokoková infekce muži 20 14 5 6 17 25 12 99
(dg. A54) ženy 12 2 4 1 7 14 2 42
celkem 32 16 9 7 24 39 14 141
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 27 23 8 7 18 32 16 131
celkem ženy 15 5 4 5 13 16 4 62
celkem 42 28 12 12 31 48 20 193
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 6,1 9,7 1,7 2,3 0 3,1 5,1 4 2
(dg. A51) ženy 0 1,6 0 9,2 5,3 1,5 0 2 2
celkem 3 5,6 0,8 5,8 2,6 2,3 2,5 3 2
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2
(dg. A52) ženy 1,5 0 0 0 3,5 0 3,3 1 2
celkem 0,8 0 0 0 1,8 0 2,5 0 7
Jiná a neurčená syfilis muži 4,6 4,8 3,4 0 1,8 7,8 0 3 4
(dg. A53) ženy 3 3,2 0 0 1,8 1,5 0 1 4
celkem 3,8 4 1,7 0 1,8 4,7 0 2 4
Gonokoková infekce muži 30,7 22,6 8,5 14 30,1 38,9 20,5 24 3
(dg. A54) ženy 18,1 3,2 6,7 2,3 12,3 21,6 3,3 10 1
celkem 24,3 12,9 7,6 8,1 21,1 30,2 11,7 17 1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 41,5 37,1 13,5 16,4 31,9 49,8 27,4 32 1
celkem ženy 22,6 8 6,7 11,5 22,8 24,7 6,6 14 9
celkem 31,9 22,5 10,1 13,9 27,3 37,2 16,7 23 4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)