2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 2 1 1 0 3 4 13
(dg. A51) ženy 2 1 0 2 0 1 1 7
celkem 4 3 1 3 0 4 5 20
Pozdní syfilis muži 0 1 1 0 1 1 1 5
(dg. A52) ženy 1 0 0 1 0 0 0 2
celkem 1 1 1 1 1 1 1 7
Jiná a neurčená syfilis muži 1 1 2 0 4 7 0 15
(dg. A53) ženy 3 0 1 0 0 8 1 13
celkem 4 1 3 0 4 15 1 28
Gonokoková infekce muži 7 21 5 7 10 18 6 74
(dg. A54) ženy 1 10 2 4 6 7 2 32
celkem 8 31 7 11 16 25 8 106
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 10 25 9 8 15 29 11 107
celkem ženy 7 11 3 7 6 16 4 54
celkem 17 36 12 15 21 45 15 161
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3,1 3,2 1,7 2,3 0 4,7 6,8 3 2
(dg. A51) ženy 3 1,6 0 4,6 0 1,5 1,6 1 7
celkem 3 2,4 0,8 3,5 0 3,1 4,2 2 4
Pozdní syfilis muži 0 1,6 1,7 0 1,8 1,6 1,7 1 2
(dg. A52) ženy 1,5 0 0 2,3 0 0 0 0 5
celkem 0,8 0,8 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8 0 8
Jiná a neurčená syfilis muži 1,5 1,6 3,4 0 7,1 10,9 0 3 7
(dg. A53) ženy 4,5 0 1,7 0 0 12,3 1,6 3 1
celkem 3 0,8 2,5 0 3,5 11,6 0,8 3 4
Gonokoková infekce muži 10,7 33,8 8,5 16,3 17,6 28,1 10,3 18 1
(dg. A54) ženy 1,5 16 3,3 9,2 10,4 10,8 3,3 7 7
celkem 6,1 24,8 5,9 12,7 14 19,4 6,7 12 9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 15,3 40,2 15,2 18,7 26,5 45,2 18,8 26 2
celkem ženy 10,5 17,6 5 16 10,4 24,7 6,5 13 0
celkem 12,9 28,9 10,1 17,3 18,4 34,9 12,5 19 5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)