2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5 2 3 3 2 2 4 7 8 9 2 0 47
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
celkem 5 2 3 3 2 2 5 8 9 9 3 0 51
Pozdní syfilis muži 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 5
(dg. A52) ženy 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
celkem 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3 1 0 9
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6
(dg. A53) ženy 0 2 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 10
celkem 0 3 3 0 2 0 2 1 3 2 0 0 16
Gonokoková infekce muži 5 11 34 6 3 9 14 10 20 12 5 5 134
(dg. A54) ženy 0 2 15 2 0 2 2 1 8 5 3 2 42
celkem 5 13 49 8 3 11 16 11 28 17 8 7 176
Lymfogranulova venereum muži 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Hlášené pohlavní nemoci muži 11 16 39 9 6 14 18 19 28 23 8 5 196
celkem ženy 0 4 16 3 1 3 5 2 12 8 4 2 60
celkem 11 20 55 12 7 17 23 21 40 31 12 7 256
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 10,4 4,4 3,8 6,1 5,4 3,8 6,3 14,5 9,3 13 3,5 0 7,1
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0 1,6 2 1,1 0 1,7 0 0,6
celkem 5,1 2,2 1,8 3 2,7 1,9 3,9 8,1 5,2 6,4 2,6 0 3,8
Pozdní syfilis muži 0 2,2 0 0 0 3,8 0 0 0 1,4 1,8 0 0,8
(dg. A52) ženy 0 0 0 2 0 1,9 0 0 0 2,8 0 0 0,6
celkem 0 1,1 0 1 0 2,8 0 0 0 2,1 0,9 0 0,7
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,2 2,5 0 2,7 0 0 2,1 0 1,4 0 0 0,9
(dg. A53) ženy 0 4,3 1,2 0 2,6 0 3,2 0 3,4 1,4 0 0 1,5
celkem 0 3,3 1,8 0 2,7 0 1,6 1 1,7 1,4 0 0 1,2
Gonokoková infekce muži 10,4 24,3 42,5 12,1 8,1 17,1 21,9 20,7 23,3 17,3 8,9 18,2 20,2
(dg. A54) ženy 0 4,3 18 4 0 3,7 3,2 2 9,1 6,9 5,2 7,2 6,2
celkem 5,1 14,2 30 8 4 10,3 12,6 11,2 16,1 12 7 12,7 13,1
Lymfogranulova venereum muži 2,1 2,2 0 0 0 1,9 0 2,1 0 0 0 0 0,6
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 1 1,1 0 0 0 0,9 0 1 0 0 0 0 0,3
Hlášené pohlavní nemoci muži 22,8 35,4 48,8 18,2 16,2 26,5 28,2 39,4 32,6 33,1 14,2 18,2 29,5
celkem ženy 0 8,6 19,2 5,9 2,6 5,6 7,9 4 13,6 11,1 6,9 7,2 8,8
celkem 11,3 21,8 33,7 12 9,3 15,9 18,1 21,4 22,9 21,9 10,5 12,7 19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)