2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Časná syflis muži 2 2 5 4 1 5 0 4 5 10 2 1 41
(dg. A51) ženy 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 1 1 12
celkem 3 3 5 6 2 5 0 4 9 11 3 2 53
Pozdní syfilis muži 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
(dg. A52) ženy 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
celkem 0 2 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 9
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5
(dg. A53) ženy 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
celkem 0 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 9
Gonokoková infekce muži 3 7 31 7 1 8 12 3 26 11 6 1 116
(dg. A54) ženy 4 2 16 4 0 6 6 0 1 1 0 2 42
celkem 7 9 47 11 1 14 18 3 27 12 6 3 158
Lymfogranulova venereum muži 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Hlášené pohlavní nemoci muži 5 11 38 12 4 14 15 7 33 22 8 2 171
celkem ženy 5 5 17 7 2 7 6 0 7 3 2 3 64
celkem 10 16 55 19 6 21 21 7 40 25 10 5 235
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0,1
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,1
Časná syflis muži 4,2 4,5 6,3 8,2 2,7 9,5 0 8,4 6 14,7 3,5 3,6 6,2
(dg. A51) ženy 2 2,2 0 4 2,7 0 0 0 4,6 1,4 1,7 3,6 1,8
celkem 3,1 3,3 3,1 6 2,7 4,7 0 4,1 5,3 7,9 2,6 3,6 4
Pozdní syfilis muži 0 2,2 0 0 0 1,9 1,6 0 0 1,5 0 0 0,6
(dg. A52) ženy 0 2,2 1,2 0 0 0 0 0 2,3 1,4 0 0 0,7
celkem 0 2,2 0,6 0 0 0,9 0,8 0 1,2 1,4 0 0 0,7
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,2 0 0 2,7 0 3,1 0 1,2 0 0 0 0,8
(dg. A53) ženy 0 2,2 0 2 2,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0,6
celkem 0 2,2 0 1 2,7 0,9 1,6 0 0,6 0 0 0 0,7
Gonokoková infekce muži 6,2 15,7 39 14,3 2,7 15,2 18,9 6,3 31 16,1 10,6 3,6 17,6
(dg. A54) ženy 8,1 4,3 19,3 8 0 11,2 9,5 0 1,2 1,4 0 7,2 6,2
celkem 7,2 9,9 28,9 11,1 1,3 13,2 14,2 3,1 15,9 8,6 5,3 5,4 11,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 2,5 2 2,7 0 0 0 1,2 0 0 0 0,8
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1,2 1 1,3 0 0 0 0,6 0 0 0 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 10,4 24,6 47,7 24,5 10,8 26,7 23,6 14,6 39,4 32,3 14,2 7,3 26
celkem ženy 10,2 10,9 20,5 14 5,3 13,1 9,5 0 8,1 4,2 3,5 10,8 9,5
celkem 10,3 17,6 33,8 19,1 8 19,8 16,6 7,2 23,5 18 8,8 9 17,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)