2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5 2 6 1 2 2 5 0 11 4 1 2 41
(dg. A51) ženy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
celkem 6 3 6 1 2 2 5 0 11 5 1 2 44
Pozdní syfilis muži 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 7
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
celkem 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 9
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 1 0 0 1 10 2 0 2 0 1 17
(dg. A53) ženy 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 7
celkem 0 0 3 0 0 1 11 2 3 3 0 1 24
Gonokoková infekce muži 6 3 29 2 1 9 8 2 12 16 5 1 94
(dg. A54) ženy 3 1 12 2 1 2 1 0 2 4 2 2 32
celkem 9 4 41 4 2 11 9 2 14 20 7 3 126
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 6
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 6
Hlášené pohlavní nemoci muži 12 6 36 3 4 12 23 4 28 25 7 5 165
celkem ženy 4 2 14 2 1 3 2 1 5 6 2 2 44
celkem 16 8 50 5 5 15 25 5 33 31 9 7 209
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 10,4 4,5 7,6 2,1 5,4 3,8 7,9 0 13,4 6 1,8 7,3 6 3
(dg. A51) ženy 2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 4
celkem 6,2 3,3 3,7 1 2,7 1,9 4 0 6,6 3,7 0,9 3,6 3 3
Pozdní syfilis muži 2,1 2,3 0 0 0 0 0 0 3,7 1,5 0 3,6 1 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 1,9 0 2 0 0 0 0 0 3
celkem 1 1,1 0 0 0 1 0 1 1,8 0,7 0 1,8 0 7
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 1,3 0 0 1,9 15,8 4,2 0 3 0 3,6 2 6
(dg. A53) ženy 0 0 2,4 0 0 0 1,6 0 3,6 1,4 0 0 1 0
celkem 0 0 1,9 0 0 1 8,7 2,1 1,8 2,2 0 1,8 1 8
Gonokoková infekce muži 12,5 6,8 36,6 4,1 2,7 17,3 12,6 4,2 14,7 23,9 8,9 3,6 14 4
(dg. A54) ženy 6,1 2,2 14,5 4 2,7 3,8 1,6 0 2,4 5,8 3,5 7,2 4 8
celkem 9,3 4,5 25,3 4,1 2,7 10,5 7,1 2,1 8,4 14,7 6,1 5,4 9 5
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 2,7 0 0 0 2,4 3 1,8 0 0 9
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1,2 1,5 0,9 0 0 5
Hlášené pohlavní nemoci muži 25,1 13,6 45,4 6,2 10,9 23,1 36,3 8,4 34,2 37,4 12,4 18,2 25 3
celkem ženy 8,2 4,4 16,9 4 2,7 5,6 3,2 2 5,9 8,7 3,5 7,2 6 6
celkem 16,5 8,9 30,9 5,1 6,7 14,3 19,8 5,2 19,9 22,8 7,9 12,7 15 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)