2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3 9 7 4 1 3 0 5 7 11 2 0 52
(dg. A51) ženy 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 0 0 10
celkem 3 9 9 4 2 4 0 5 9 15 2 0 62
Pozdní syfilis muži 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
(dg. A52) ženy 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 2 0 10
celkem 0 0 5 1 1 1 0 1 3 1 2 0 15
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 8
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
celkem 0 2 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 11
Gonokoková infekce muži 7 5 16 9 1 5 12 7 17 10 5 2 96
(dg. A54) ženy 0 0 4 1 1 0 2 1 7 4 3 2 25
celkem 7 5 20 10 2 5 14 8 24 14 8 4 121
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Hlášené pohlavní nemoci muži 10 16 24 14 2 9 19 13 25 22 8 2 164
celkem ženy 0 0 10 2 4 1 4 1 11 8 5 2 48
celkem 10 16 34 16 6 10 23 14 36 30 13 4 212
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 6,3 20,6 8,9 8,3 2,7 5,8 0 10,6 8,8 16,8 3,6 0 8 0
(dg. A51) ženy 0 0 2,4 0 2,7 1,9 0 0 2,4 5,9 0 0 1 5
celkem 3,1 10,2 5,6 4,1 2,7 3,8 0 5,2 5,6 11,3 1,8 0 4 7
Pozdní syfilis muži 0 0 1,3 0 0 1,9 0 2,1 1,3 1,5 0 0 0 8
(dg. A52) ženy 0 0 4,9 2 2,7 0 0 0 2,4 0 3,5 0 1 5
celkem 0 0 3,1 1 1,3 1 0 1 1,9 0,8 1,8 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 4,6 0 2,1 0 0 7,9 0 0 0 0 0 1 2
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 2,7 0 3,2 0 0 0 0 0 0 5
celkem 0 2,3 0 1 1,3 0 5,6 0 0 0 0 0 0 8
Gonokoková infekce muži 14,7 11,5 20,3 18,6 2,7 9,7 19 14,8 21,3 15,3 8,9 7,2 14 9
(dg. A54) ženy 0 0 4,9 2 2,7 0 3,2 2 8,5 5,9 5,2 7,2 3 8
celkem 7,3 5,6 12,4 10,2 2,7 4,8 11,2 8,3 14,8 10,5 7 7,2 9 2
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 1,8 0 0 5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0,9 0 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 21 36,6 30,5 28,9 5,4 17,4 30,1 27,6 31,3 33,6 14,2 7,2 25 4
celkem ženy 0 0 12,1 4 10,6 1,9 6,4 2 13,4 11,9 8,6 7,2 7 2
celkem 10,4 18,1 21,1 16,3 8,1 9,6 18,3 14,5 22,2 22,6 11,4 7,2 16 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)