2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1 6 1 0 1 0 9
(dg. A51) ženy 2 2 1 1 0 1 0 7
celkem 2 3 7 2 0 2 0 16
Pozdní syfilis muži 0 0 1 0 0 0 0 1
(dg. A52) ženy 0 1 3 1 0 0 0 5
celkem 0 1 4 1 0 0 0 6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 2 0 0 0 0 3
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 0 1 0 2
celkem 0 2 2 0 0 1 0 5
Gonokoková infekce muži 3 5 33 5 10 1 6 63
(dg. A54) ženy 1 0 16 2 3 1 4 27
celkem 4 5 49 7 13 2 10 90
Lymfogranulova venereum muži 0 0 1 0 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1 0 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 3 7 43 6 10 2 6 77
celkem ženy 3 4 20 4 3 3 4 41
celkem 6 11 63 10 13 5 10 118
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2,3 6,5 3,2 0 4,2 0 3,1
(dg. A51) ženy 6,5 4,6 1 3,2 0 4,1 0 2,4
celkem 3,3 3,5 3,7 3,2 0 4,2 0 2,8
Pozdní syfilis muži 0 0 1,1 0 0 0 0 0,3
(dg. A52) ženy 0 2,3 3,1 3,2 0 0 0 1,7
celkem 0 1,2 2,1 1,6 0 0 0 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,3 2,2 0 0 0 0 1
(dg. A53) ženy 0 2,3 0 0 0 4,1 0 0,7
celkem 0 2,3 1,1 0 0 2,1 0 0,9
Gonokoková infekce muži 9,8 11,7 35,9 15,9 25,7 4,2 22,6 22
(dg. A54) ženy 3,2 0 16,6 6,5 7,7 4,1 15,1 9,3
celkem 6,5 5,8 26 11,2 16,7 4,2 18,9 15,6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 1,1 0 0 0 0 0,3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0,5 0 0 0 0 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 9,8 16,3 46,8 19 25,7 8,3 22,6 26,9
celkem ženy 9,7 9,2 20,7 13 7,7 12,4 15,1 14,1
celkem 9,8 12,7 33,4 16 16,7 10,4 18,9 20,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)