2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 9 2 1 0 0 14
(dg. A51) ženy 2 4 2 3 0 0 0 11
celkem 2 6 11 5 1 0 0 25
Pozdní syfilis muži 1 0 1 0 0 0 0 2
(dg. A52) ženy 0 0 1 0 0 0 0 1
celkem 1 0 2 0 0 0 0 3
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3 0 0 0 1 0 4
(dg. A53) ženy 1 0 1 0 0 0 0 2
celkem 1 3 1 0 0 1 0 6
Gonokoková infekce muži 1 3 36 9 9 4 2 64
(dg. A54) ženy 1 2 12 3 5 2 1 26
celkem 2 5 48 12 14 6 3 90
Lymfogranulova venereum muži 0 0 2 0 0 0 0 2
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 2 0 0 0 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 2 8 48 11 10 5 2 86
celkem ženy 4 6 16 6 5 2 1 40
celkem 6 14 64 17 15 7 3 126
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 4,7 9,8 6,4 2,6 0 0 4 9
(dg. A51) ženy 6,5 9,1 2,1 9,8 0 0 0 3 8
celkem 3,3 6,9 5,9 8 1,3 0 0 4 3
Pozdní syfilis muži 3,3 0 1,1 0 0 0 0 0 7
(dg. A52) ženy 0 0 1 0 0 0 0 0 3
celkem 1,6 0 1,1 0 0 0 0 0 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 7 0 0 0 4,2 0 1 4
(dg. A53) ženy 3,3 0 1 0 0 0 0 0 7
celkem 1,6 3,5 0,5 0 0 2,1 0 1 0
Gonokoková infekce muži 3,3 7 39,4 28,6 23,4 16,7 7,6 22 5
(dg. A54) ženy 3,3 4,6 12,5 9,8 12,9 8,3 3,8 8 9
celkem 3,3 5,8 25,6 19,3 18,1 12,5 5,7 15 6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 2,2 0 0 0 0 0 7
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1,1 0 0 0 0 0 3
Hlášené pohlavní nemoci muži 6,6 18,7 52,5 34,9 26 20,9 7,6 30 2
celkem ženy 13 13,7 16,6 19,6 12,9 8,3 3,8 13 8
celkem 9,8 16,1 34,1 27,3 19,4 14,6 5,7 21 9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)