2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 0 10 3 2 0 2 18
(dg. A51) ženy 2 0 6 2 0 0 1 11
celkem 3 0 16 5 2 0 3 29
Pozdní syfilis muži 0 1 1 0 0 0 0 2
(dg. A52) ženy 0 0 4 0 0 0 0 4
celkem 0 1 5 0 0 0 0 6
Jiná a neurčená syfilis muži 1 0 0 0 1 2 0 4
(dg. A53) ženy 2 0 0 0 0 0 0 2
celkem 3 0 0 0 1 2 0 6
Gonokoková infekce muži 7 3 16 1 7 1 8 43
(dg. A54) ženy 4 0 2 1 0 0 2 9
celkem 11 3 18 2 7 1 10 52
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 9 4 27 4 10 3 10 67
celkem ženy 8 0 12 3 0 0 3 26
celkem 17 4 39 7 10 3 13 93
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3,3 0 11 9,5 5,2 0 7,6 6 3
(dg. A51) ženy 6,5 0 6,3 6,5 0 0 3,8 3 8
celkem 4,9 0 8,6 8 2,6 0 5,7 5 1
Pozdní syfilis muži 0 2,3 1,1 0 0 0 0 0 7
(dg. A52) ženy 0 0 4,2 0 0 0 0 1 4
celkem 0 1,2 2,7 0 0 0 0 1 0
Jiná a neurčená syfilis muži 3,3 0 0 0 2,6 8,4 0 1 4
(dg. A53) ženy 6,5 0 0 0 0 0 0 0 7
celkem 4,9 0 0 0 1,3 4,2 0 1 0
Gonokoková infekce muži 23 7 17,6 3,2 18,3 4,2 30,2 15 1
(dg. A54) ženy 13,1 0 2,1 3,3 0 0 7,6 3 1
celkem 18 3,5 9,7 3,2 9,1 2,1 18,9 9 1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 29,6 9,3 29,8 12,7 26,2 12,6 37,8 23 6
celkem ženy 26,1 0 12,5 9,8 0 0 11,4 9 0
celkem 27,9 4,6 20,9 11,3 13 6,3 24,6 16 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)