2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 12 27 31 40 27 19 13 22 10 29 230
(dg. A51) ženy 0 1 0 5 2 0 0 1 1 3 13
celkem 12 28 31 45 29 19 13 23 11 32 243
Pozdní syfilis muži 0 2 4 2 1 0 1 1 1 2 14
(dg. A52) ženy 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 8
celkem 0 2 6 3 2 0 2 2 2 3 22
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 1 6 2 1 0 1 2 0 15
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
celkem 0 2 1 6 2 2 0 1 3 0 17
Gonokoková infekce muži 24 36 47 78 42 26 29 36 54 44 416
(dg. A54) ženy 9 4 7 15 18 11 3 6 11 12 96
celkem 33 40 54 93 60 37 32 42 65 56 512
Lymfogranulova venereum muži 0 1 3 10 0 3 1 3 1 1 23
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 3 10 0 3 1 3 1 1 23
Hlášené pohlavní nemoci muži 36 68 86 136 72 49 45 63 68 76 699
celkem ženy 9 5 9 21 21 12 4 8 14 16 119
celkem 45 73 95 157 93 61 49 71 82 92 818
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 76,2 108,3 84,7 28,7 30,5 26,7 57,1 39,9 11,8 34,5 36,9
(dg. A51) ženy 0 4 0 3,3 2,2 0 0 1,7 1,1 3,3 2
celkem 40,7 56,4 41,6 15,5 16,1 12,8 28,6 20 6,4 18,2 19
Pozdní syfilis muži 0 8 10,9 1,4 1,1 0 4,4 1,8 1,2 2,4 2,2
(dg. A52) ženy 0 0 5,3 0,7 1,1 0 4,4 1,7 1,1 1,1 1,2
celkem 0 4 8 1 1,1 0 4,4 1,7 1,2 1,7 1,7
Jiná a neurčená syfilis muži 0 8 2,7 4,3 2,3 1,4 0 1,8 2,4 0 2,4
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,1 0 0,3
celkem 0 4 1,3 2,1 1,1 1,4 0 0,9 1,7 0 1,3
Gonokoková infekce muži 152,3 144,4 128,4 56 47,5 36,5 127,4 65,2 63,9 52,3 66,8
(dg. A54) ženy 65,5 16,2 18,4 10 19,5 14,3 13,2 10,1 12,5 13,1 14,6
celkem 111,9 80,6 72,4 32,1 33,2 25 70,5 36,6 37,7 31,9 40
Lymfogranulova venereum muži 0 4 8,2 7,2 0 4,2 4,4 5,4 1,2 1,2 3,7
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 2 4 3,5 0 2 2,2 2,6 0,6 0,6 1,8
Hlášené pohlavní nemoci muži 228,5 272,8 234,9 97,7 81,4 68,8 197,7 114,2 80,5 90,4 112,3
celkem ženy 65,5 20,2 23,7 13,9 22,8 15,6 17,7 13,4 15,9 17,5 18,1
celkem 152,5 147,1 127,4 54,2 51,5 41,2 107,9 61,8 47,5 52,4 63,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)