2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 18 24 38 17 22 6 16 24 23 192
(dg. A51) ženy 2 1 2 3 4 2 0 1 1 4 20
celkem 6 19 26 41 21 24 6 17 25 27 212
Pozdní syfilis muži 1 2 2 2 0 0 0 1 1 3 12
(dg. A52) ženy 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 11
celkem 1 2 3 4 0 1 1 2 2 7 23
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 8
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
celkem 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 10
Gonokoková infekce muži 17 36 45 64 46 30 20 29 47 55 389
(dg. A54) ženy 3 5 4 14 22 12 7 11 11 13 102
celkem 20 41 49 78 68 42 27 40 58 68 491
Lymfogranulova venereum muži 0 2 4 2 4 1 0 3 5 3 24
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
celkem 0 2 4 2 4 1 0 4 5 3 25
Hlášené pohlavní nemoci muži 22 59 78 108 67 53 26 50 78 84 625
celkem ženy 5 7 7 19 27 15 8 14 13 21 136
celkem 27 66 85 127 94 68 34 64 91 105 761
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 25,6 73 67,6 27,5 19,7 31,7 27,3 29,7 26,9 27,9 31,1
(dg. A51) ženy 14,4 4,1 5,4 2 4,4 2,6 0 1,7 1,1 4,5 3,1
celkem 20,3 38,6 35,7 14,3 11,9 16,6 13,5 15,1 13,7 15,7 16,7
Pozdní syfilis muži 6,4 8,1 5,6 1,4 0 0 0 1,9 1,1 3,6 1,9
(dg. A52) ženy 0 0 2,7 1,3 0 1,3 4,5 1,7 1,1 4,5 1,7
celkem 3,4 4,1 4,1 1,4 0 0,7 2,3 1,8 1,1 4,1 1,8
Jiná a neurčená syfilis muži 0 4,1 8,4 1,4 0 0 0 1,9 1,1 0 1,3
(dg. A53) ženy 0 4,1 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0,3
celkem 0 4,1 4,1 0,7 0,6 0 0 0,9 0,5 0 0,8
Gonokoková infekce muži 108,6 145,9 126,7 46,4 53,2 43,3 90,8 53,7 52,6 66,8 63
(dg. A54) ženy 21,5 20,3 10,8 9,4 24,3 15,9 31,3 18,7 11,8 14,5 15,6
celkem 67,6 83,2 67,4 27,1 38,4 29 60,8 35,4 31,8 39,5 38,6
Lymfogranulova venereum muži 0 8,1 11,3 1,4 4,6 1,4 0 5,6 5,6 3,6 3,9
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,2
celkem 0 4,1 5,5 0,7 2,3 0,7 0 3,5 2,7 1,7 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 140,5 239,2 219,5 78,2 77,5 76,4 118,1 92,7 87,3 102 101,2
celkem ženy 35,9 28,5 18,8 12,7 29,8 19,9 35,8 23,7 14 23,4 20,8
celkem 91,3 133,9 116,9 44,2 53,1 46,9 76,6 56,7 49,9 61 59,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)