2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Celkem
Vrozená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 0
(dg. A50) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 0
Časná syflis muži . . . . . . . . . . . . . . . 213
(dg. A51) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 20
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 233
Pozdní syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 16
(dg. A52) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 13
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jiná a neurčená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 13
(dg. A53) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 3
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gonokoková infekce muži . . . . . . . . . . . . . . . 370
(dg. A54) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 95
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 465
Lymfogranulova venereum muži . . . . . . . . . . . . . . . 25
(dg. A55) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hlášené pohlavní nemoci muži . . . . . . . . . . . . . . . 637
celkem ženy . . . . . . . . . . . . . . . 131
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 768
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Celkem
Vrozená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 0
(dg. A50) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 0
Časná syflis muži . . . . . . . . . . . . . . . 34,8
(dg. A51) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 3,1
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 18,5
Pozdní syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
(dg. A52) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 2
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 2,3
Jiná a neurčená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 2,1
(dg. A53) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
Gonokoková infekce muži . . . . . . . . . . . . . . . 60,4
(dg. A54) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 14,6
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 36,8
Lymfogranulova venereum muži . . . . . . . . . . . . . . . 4,1
(dg. A55) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hlášené pohlavní nemoci muži . . . . . . . . . . . . . . . 104,1
celkem ženy . . . . . . . . . . . . . . . 20,1
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 60,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)