2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Celkem
Vrozená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 0
(dg. A50) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 0
Časná syflis muži . . . . . . . . . . . . . . . 179
(dg. A51) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 19
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 198
Pozdní syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 15
(dg. A52) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 11
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jiná a neurčená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 8
(dg. A53) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 10
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gonokoková infekce muži . . . . . . . . . . . . . . . 395
(dg. A54) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 92
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 487
Lymfogranulova venereum muži . . . . . . . . . . . . . . . 15
(dg. A55) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hlášené pohlavní nemoci muži . . . . . . . . . . . . . . . 612
celkem ženy . . . . . . . . . . . . . . . 132
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 744
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Celkem
Vrozená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 0
(dg. A50) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 0
Časná syflis muži . . . . . . . . . . . . . . . 29,5
(dg. A51) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 2,9
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 15,8
Pozdní syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
(dg. A52) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 1,7
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 2,1
Jiná a neurčená syfilis muži . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
(dg. A53) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 1,6
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
Gonokoková infekce muži . . . . . . . . . . . . . . . 65,1
(dg. A54) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 14,3
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 38,9
Lymfogranulova venereum muži . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
(dg. A55) ženy . . . . . . . . . . . . . . . 0
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 1,2
Hlášené pohlavní nemoci muži . . . . . . . . . . . . . . . 100,9
celkem ženy . . . . . . . . . . . . . . . 20,5
celkem . . . . . . . . . . . . . . . 59,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)