2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1 0 2 3
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 2 3
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1 3 0 1 5
(dg. A53) ženy 0 1 1 0 2
celkem 1 4 1 1 7
Gonokoková infekce muži 10 7 2 8 27
(dg. A54) ženy 3 5 1 2 11
celkem 13 12 3 10 38
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 11 11 2 11 35
celkem ženy 3 6 2 2 13
celkem 14 17 4 13 48
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1,2 0 2,9 1,2
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0,6 0 1,5 0,6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1,9 3,6 0 1,5 2
(dg. A53) ženy 0 1,2 1,9 0 0,8
celkem 1 2,3 1 0,7 1,4
Gonokoková infekce muži 19,4 8,3 3,9 11,7 10,6
(dg. A54) ženy 5,7 5,8 1,9 2,9 4,2
celkem 12,5 7 2,9 7,3 7,3
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 21,3 13 3,9 16,1 13,7
celkem ženy 5,7 6,9 3,8 2,9 5
celkem 13,5 9,9 3,8 9,4 9,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)