2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 4 0 2 7
(dg. A51) ženy 1 0 0 1 2
celkem 2 4 0 3 9
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1 1 0 0 2
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 1 1 0 0 2
Gonokoková infekce muži 4 10 1 7 22
(dg. A54) ženy 2 7 0 0 9
celkem 6 17 1 7 31
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 6 15 1 9 31
celkem ženy 3 7 0 1 11
celkem 9 22 1 10 42
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1,9 4,8 0 2,9 2,7
(dg. A51) ženy 1,9 0 0 1,4 0,8
celkem 1,9 2,3 0 2,2 1,7
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1,9 1,2 0 0 0,8
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0
celkem 1 0,6 0 0 0,4
Gonokoková infekce muži 7,8 11,9 1,9 10,2 8,6
(dg. A54) ženy 3,8 8,1 0 0 3,4
celkem 5,8 10 1 5,1 6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 11,6 17,8 1,9 13,2 12,1
celkem ženy 5,7 8,1 0 1,4 4,2
celkem 8,7 12,9 1 7,2 8,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)