2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 5 2 0 11
(dg. A51) ženy 0 1 1 1 3
celkem 4 6 3 1 14
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2 1 1 4
(dg. A53) ženy 1 1 0 0 2
celkem 1 3 1 1 6
Gonokoková infekce muži 6 3 1 3 13
(dg. A54) ženy 0 4 1 0 5
celkem 6 7 2 3 18
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 10 10 4 4 28
celkem ženy 1 6 2 1 10
celkem 11 16 6 5 38
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 7,8 6 3,9 0 4,3
(dg. A51) ženy 0 1,2 1,9 1,4 1,1
celkem 3,8 3,5 2,9 0,7 2,7
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,4 1,9 1,5 1,6
(dg. A53) ženy 1,9 1,2 0 0 0,8
celkem 1 1,8 1 0,7 1,2
Gonokoková infekce muži 11,7 3,6 1,9 4,4 5,1
(dg. A54) ženy 0 4,7 1,9 0 1,9
celkem 5,8 4,1 1,9 2,2 3,5
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 19,4 12 7,8 5,8 11
celkem ženy 1,9 7 3,8 1,4 3,8
celkem 10,6 9,4 5,8 3,6 7,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)